Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cepljenje proti sezonski gripi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cepljenje proti sezonski gripi

 

POVZETEK:

Priporočilo 2009/1019/EU o cepljenju proti gripi

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Cilj tega priporočila je spodbuditi države Evropske unije (EU), da sprejmejo zdravstvene ukrepe za obvladovanje sezonske gripe.

KLJUČNE TOČKE

Izzivi

 • Gripa je nalezljiva okužba dihal virusnega izvora, ki se pojavi kot epidemija v zimskih mesecih. Povzroči lahko resne zaplete, celo smrt.
 • V primeru blage sezonske gripe je število smrtnih primerov v povprečju osem na 100 000 prebivalcev. Ta številka lahko v letih s težjo epidemijo naraste do 44.
 • V primeru epidemije gripe lahko bolnišnice in zdravstvene storitve postanejo preobremenjene. To povzroči povečanje neposrednih stroškov (zaradi uporabe medicinskih in nemedicinskih sredstev) ter posrednih stroškov (zaradi izgube produktivnosti in odsotnosti z dela).

Učinkovitost in uspešnost cepiva

 • Sezonska gripa se lahko omeji s cepljenjem. Proti gripi se morajo cepiti „ogrožene“ skupine prebivalcev. Poleg tega se za zagotovitev učinkovitega deleža cepljenja ne smejo podcenjevati logistični vidiki, kot sta preskrba in upravljanje s cepivom.
 • Pomembno je ukrepati na ravni EU, da se prepreči pandemija novega seva virusa gripe, kar se je zgodilo v letih 1918, 1957 in 1968.

Nacionalni načrti in strategije

 • Priporočilo spodbuja države EU, da sprejmejo nacionalni načrt ali strategijo za delež cepljenja.
 • Cilj je zajeti 75 % ogroženih prebivalcev, po možnosti do zime 2014–2015. Ta skupina je bila opredeljena v smernicah, ki jih je objavil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).
 • Države EU se spodbujajo k prostovoljni predložitvi poročil Evropski komisiji o izvajanju tega priporočila ter zlasti o deležu cepljenja pri ogroženih skupinah.
 • Izvajati bi bilo treba informacijske kampanje, namenjene zdravstvenim delavcem in ljudem iz ogroženih skupin ter njihovim družinam.
 • Komisija je pozvana, naj redno poroča Svetu o izvajanju tega priporočila na podlagi informacij, ki jih prejme iz držav EU.

Ocena

 • Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v poročilu, ki ga je objavil leta 2015, predlaga, naj države EU ponovno preučijo svoj pristop, da bi zbrale izčrpnejše in bolj točne informacije o deležu cepljenja proti sezonski gripi pri ciljnih skupinah prebivalstva.
 • Tiste države EU, ki ne nadzorujejo deleža cepljenja v skupinah starejšega prebivalstva, so pozvane, naj uvedejo sisteme takšnega nadzora, da bi organizacije javnega zdravja lahko spremljale svoj napredek ter prepoznale ovire pri doseganju nacionalnih ciljev in ciljev EU.
 • Poročilo ugotavlja, da je informacije o deležu cepljenja pri skupinah, kot so zdravstveni delavci in nosečnice, lahko zagotovilo več držav, vsebuje pa tudi priporočila glede napredka pri doseganju večjih deležev cepljenja in boljšega nadzora.
 • Komisija je leta 2015 organizirala razpravo na visoki ravni o tej temi, pri čemer je poudarila čedalje večji pomen preprečevanja bolezni pri porabi za zdravstveno varstvo.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo Sveta 2009/1019/EU z dne 22. decembra 2009 o cepljenju proti sezonski gripi (UL L 348, 29.12.2009, str. 71–72).

Zadnja posodobitev 30.01.2017

Top