Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost pacientov in preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost pacientov in preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

 

POVZETEK:

Priporočilo – varnost pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

 • Varnost pacienta med zdravljenjem je glavni izziv javnega zdravja in ustvarja precejšnje stroške. Od 8 do 12 % hospitaliziranih pacientov, sprejetih v bolnišnico, vsako leto utrpi zaplete, povezane z oskrbo v bolnišnicah v Evropski uniji (EU).
 • To priporočilo poziva k uvedbi okvira za izboljšanje varnosti pacientov* in preprečevanju varnostnih zapletov*, zlasti okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo*, do katerih lahko pride v zdravstvenih ustanovah.

KLJUČNE TOČKE

Varnost pacientov

Uvedba in razvoj nacionalnih politik in programov o varnosti pacientov

 • Države EU morajo imenovati pristojne organe, odgovorne za varnost pacientov na njihovem ozemlju. Ta ukrep bi med drugim prispeval k poudarjanju, da je varnost pacientov prednostno vprašanje v zdravstvenih politikah in programih na nacionalni pa tudi na regionalni in lokalni ravni.
 • Zaradi izboljšanja varnosti pacientov je treba razviti učinkovitejše sisteme, procese in orodja na področju varne zdravstvene oskrbe. Varnostni standardi in prakse, ki se uporabljajo pri zdravstveni oskrbi, se morajo redno pregledovati.
 • Tudi strokovne zdravstvene organizacije je treba spodbujati k dejavnejši vlogi pri varnosti pacientov.
 • Treba bi bilo uvesti poseben pristop za spodbujanje varnih praks, da se preprečijo najpogostejši varnostni zapleti, kot so zapleti, povezani z zdravili, okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, in zapleti v zvezi s kirurškimi posegi.

Pacienti naj bodo del procesa

Paciente je treba vključevati v opredeljevanje politik za varnost pacientov prek združenj, ki jih zastopajo. Poleg tega morajo dobivati informacije o uvedenih varnostnih standardih in pritožbenih postopkih ter razpoložljivih pravnih sredstvih in odškodninah. Pacientom mora biti omogočeno tudi, da pridobijo osnovno znanje o varnosti pacientov.

Izboljševanje informacij in uvajanje sistemov poročanja

 • Uvedba ali izboljšanje obstoječih sistemov poročanja bi morala omogočiti zagotavljanje informacij o obsegu, vrsti in vzrokih za dogodke v zvezi z oskrbo pacienta. Načrtovati bi bilo treba takšne sisteme, ki bi spodbujali zdravstvene delavce, da poročajo o vseh varnostnih zapletih. Izmenjavo izkušenj pa bi morali omogočati tudi pacientom in njihovim družinam.
 • Ti sistemi bi morali omogočati, da se dopolnijo tudi drugi sistemi za obvladovanje tveganja na področju varnosti zdravja, na primer tisti, ki se nanašajo na farmakovigilanco.

Izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev

 • Zdravstveni delavci morajo imeti pomembno vlogo pri izboljšanju varnosti pacientov. Zato je pomembno, da prejemajo multidisciplinarno usposabljanje in izobraževanje na tem področju. Vprašanje varnosti pacientov mora biti vključeno v dodiplomske in podiplomske programe za zdravstvene delavce ter v stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na delovnem mestu.
 • Vse zdravstvene delavce bi bilo treba pravilno seznanjati o obstoječih tveganjih in varnostnih ukrepih.

Izmenjava znanja, izkušenj in najboljše prakse na ravni EU

 • Primerno bi bilo razviti sistem za razvrščanje in ocenjevanje varnosti pacientov na ravni EU. Ta pristop zahteva pripravo skupnih opredelitev in terminologije, pa tudi primerljivih kazalnikov, ki bi državam EU omogočili vzajemno uporabo informacij in izkušenj, pridobljenih na nacionalni ravni.
 • Izmenjava znanja in najboljše prakse bi omogočila tudi izboljšanje politik za varnost pacientov in boljše ciljne raziskave na tem področju.

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

Treba bi bilo uvesti strategijo za preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, zaradi:

 • izvajanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb na nacionalni ali regionalni ravni,
 • izboljšanja preprečevanja in obvladovanja okužb v zdravstvenih ustanovah,
 • vzpostavitve aktivnih sistemov nadzora,
 • spodbujanja izobraževanja in usposabljanja delavcev v zdravstvu,
 • olajšanja dostopa pacientov do informacij.

OZADJE

 • V povprečju se okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, pojavijo pri enem hospitaliziranem pacientu od dvajsetih, tj. pri 4,1 milijona pacientov letno v Evropski uniji in povzročijo 37 000 smrti. Številnim od teh smrti bi se lahko izognili. To priporočilo temelji na delu Svetovne zdravstvene organizacije in njegov namen je predlagati okvir za varnost pacientov.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Varnost pacientov: zaščita pacienta pred nepotrebnimi ali morebitnimi škodljivimi posledicami zdravstvene oskrbe.

Varnostni zaplet: dogodek, ki ima škodljive posledice za pacienta.

Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo: obolenja ali patologije, povezane s prisotnostjo povzročitelja okužbe ali njegovih produktov, zaradi stika z zdravstvenimi objekti in opremo ali postopki ali zaradi zdravljenja.

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo Sveta z dne 9. junija 2009 o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (2009/C 151/01) (UL C 151, 3.7.2009, str. 1–6).

Zadnja posodobitev 30.11.2016

Top