Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program politike radijskega spektra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program politike radijskega spektra

Cilj programa politike radijskega spektra EU je zagotoviti delovanje notranjega trga na različnih področjih politike EU, ki vključujejo uporabo radijskega spektra, ter poskrbeti, da se bo usklajena raba tega omejenega vira v Evropi čim bolj povečala.

AKT

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra.

POVZETEK

Petletni program politike radijskega spektra EU opredeljuje strateško načrtovanje in usklajevanje uporabe spektra za področja notranjega trga EU, ki vključujejo uporabo spektra, kot so politike elektronskih komunikacij, raziskav in vesolja, prometa, energetike in avdiovizualne politike; dostop do radijskega spektra je namreč bistven za celo vrsto dejavnosti, od brezžičnih komunikacij in radiodifuzije ter naprav kratkega dosega, vse do prometa, javne varnosti in vesoljskih aplikacij.

Cilji programa politike radijskega spektra so:

 • zagotoviti, da je na voljo dovolj spektra za zadovoljitev vedno večjih potreb, zlasti 1200 MHz za brezžične komunikacije;
 • zagotoviti čim prožnejšo uporabo spektra;
 • povečati učinkovito uporabo spektra;
 • spodbujati konkurenco med elektronskimi komunikacijskimi storitvami;
 • uskladiti notranji trg in razviti čezmejne storitve;
 • preprečiti motenje in motnje;
 • zaščititi zdravje ljudi.

Države članice morajo:

 • do 1. januarja 2013 sprejeti ukrepe za odobritev in razporeditev, primerne za razvoj širokopasovnih storitev;
 • spodbujati skupinsko uporabo in souporabo spektra;
 • sodelovati pri razvoju usklajenih standardov za radijsko opremo in terminale;
 • sprejeti izbirna merila in postopke, ki spodbujajo naložbe in učinkovito uporabo spektra.

Evropska komisija razvija najboljše prakse v zvezi s pogoji in postopki odobritve za pasove spektra, da se prepreči prekomerna razdrobljenost notranjega trga.

Države članice lahko za zagotovitev pravične konkurence med drugim sprejmejo naslednje ukrepe:

 • omejitev količine spektra, za katerega so kateremu koli gospodarskemu subjektu podeljene pravice do uporabe;
 • rezerviranje spektra za nove udeležence na trgu;
 • omejitev podelitve novih pravic do uporabe v določenih pasovih, da se subjektom prepreči prekomerno kopičenje spektra in oviranje konkurence;
 • prepoved prenosov pravic do uporabe spektra;
 • sprememba obstoječe pravice določenih subjektov v primeru prekomernega kopičenja v skladu s členom 14 Direktive 2002/20/ES.

Države članice morajo do leta 2020 razporediti zadosten delež spektra in s tem omogočiti vsem evropskim državljanom širokopasovni dostop.

Do 1. januarja 2013 so morale odobriti uporabo usklajenih pasov, da bi omogočile potrošnikom enostaven dostop do brezžičnih širokopasovnih storitev, vključno s pasom 800 MHz (digitalna dividenda). V teh usklajenih pasovih morajo omogočiti tudi trgovanje s pravicami do uporabe spektra.

Komisija pripravlja skupaj z državami članicami inventar obstoječe uporabe spektra in prihodnjih potreb po spektru med 400 MHz in 6 GHz.

EU v skladu z določbami Pogodbe sodeluje v mednarodnih pogajanjih v zvezi z zadevami, povezanimi s spektrom, da bi zagovarjala svoje interese. Države članice morajo v okviru mednarodnih pogajanj zagotoviti, da bo na voljo dovolj spektra, ki je potreben za razvoj politik EU. EU lahko pomaga državam članicam pri reševanju težav z usklajevanjem spektra z državami, ki niso članice EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 243/2012/EU

10.4.2012.

1.7.2015, razen če je določeno drugače

UL L 81, 21.3.2012

Zadnja posodobitev: 14.02.2014

Top