Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1211/2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za ustanovitev in delovanje Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).

BEREC svetuje institucijam EU glede razvoja boljšega notranjega trga elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter vzpostavlja povezave med nacionalnimi regulativnimi organi (NRA) in Evropsko komisijo.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilji BEREC so:

 • razvoj in razširjanje najboljših praks med nacionalnimi regulativnimi organi,
 • pomoč nacionalnim regulativnim organom na regulativnem področju,
 • dajanje mnenj o osnutkih odločitev, priporočil in smernic,
 • priprava poročil in svetovanje v zvezi s sektorjem elektronskih komunikacij.

Sestava in organizacija:

 • Odbor regulatorjev sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov, ki se ustanovijo v vsaki državi EU. Glavna odgovornost odbora je sprejemanje vseh odločitev v zvezi z delovanjem BEREC in izvajanje nalog BEREC, ki vključujejo:
  • objavljanje mnenj o osnutkih ukrepov nacionalnih regulativnih organov (npr. v zvezi z določitvijo operaterjev s pomembno tržno močjo),
  • posvetovanje glede osnutkov priporočil o upoštevnih trgih izdelkov in storitev,
  • posvetovanje o osnutkih ukrepov v zvezi z učinkovitim dostopom do številke za klic v sili 112 in učinkovitim izvajanjem območja oštevilčenja 116 (telefonske številke za pomoč uporabnikom),
  • spremljanje sektorja elektronskih komunikacij in poročanje o njem ter objavljanje letnega poročila o napredku v sektorju.
 • Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pomaga urad, ki ga sestavljata upravljalni odbor in upravni vodja. Odbor, ki ga sestavljajo člani odbora regulatorjev in predstavnik Komisije, je odgovoren za nadzorovanje vodje, ki vodi urad. Glavna naloga urada je zagotavljanje storitev strokovne in upravne pomoči BEREC.
 • Delo BEREC je organizirano v strokovne delovne skupine, ki obravnavajo specifične teme, vključene v delovni program BEREC, ali izpolnjujejo zahteve institucij EU.

Financiranje

Finančna sredstva urada BEREC večinoma izhajajo iz sredstev EU in prostovoljnih prispevkov držav EU ali nacionalnih regulativnih organov.

Upravni vodja določa proračun, ki ga pripravi upravljalni odbor.

Nedavno delo

Strategija BEREC za obdobje 2015–2017 se osredotoča na tri prednostne naloge:

 • spodbujanje konkurence in naložb,
 • spodbujanje notranjega trga,
 • pooblastitev in zaščita končnih uporabnikov.

BEREC zagotavlja nasvete in izmenjuje stališča z Evropsko komisijo glede ocene in pregleda trenutnih pravil za trg elektronskih komunikacij, ki je del pobude Komisije o enotnem digitalnem trgu.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 7. januarja 2010.

OZADJE

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

AKT

Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada (UL L 337, 18.12.2009, str. 1-10)

Zadnja posodobitev 22.02.2016

Top