Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall bo pospešil odziv iz služb za nujno pomoč žrtvam prometnih nesreč

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall bo pospešil odziv iz služb za nujno pomoč žrtvam prometnih nesreč

eCall se aktivira samodejno, ko avtomobilski senzorji zaznajo hudo nesrečo, in pošlje podrobnosti o nesreči službam za nujno pomoč ter tako zagotovi hitrejšo pomoč voznikom in potnikom.

AKT

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza.

POVZETEK

Cilj sistema eCall je nuditi hitro pomoč udeleženim v hudih nesrečah kjer koli v Evropski uniji ter na Islandiji, Norveškem in v Švici.

eCall se aktivira samodejno, ko avtomobilski senzorji zaznajo hudo nesrečo. Ko se sistem vključi, pokliče evropsko številko za klic v sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo z ustreznim klicnim centrom in pošlje podrobnosti o nesreči reševalnim službam, vključno s časom nesreče, natančnim položajem ponesrečenega vozila in smerjo vožnje (kar je še posebej pomembno na avtocestah in v predorih). Sistem eCall je mogoče sprožiti tudi ročno s pritiskom na gumb v avtomobilu, kar lahko storijo priče nesreče. Službe za nujno pomoč tako kmalu po nesreči izvejo, da je prišlo do nesreče in natančen kraj nesreče.

Podatki, prejeti prek sistema eCall, omogočajo službam za nujno pomoč, da hitreje zagotovijo pomoč voznikom in potnikom motornih vozil, s čimer prispevajo k reševanju življenj in hitremu zdravljenju poškodb. Ocene kažejo, da bi lahko sistem eCall pospešil čas ukrepanja ob nesreči v mestnih območjih za 40 % in na podeželju za 50 % ter rešil do 2 500 življenj na leto.

Poleg večje varnosti v cestnem prometu bo sistem eCall tudi pomembno vplival na zmanjšanje zastojev zaradi prometnih nesreč in na zmanjšanje sekundarnih nesreč zaradi nezavarovanih krajev nesreč. Opremo v vozilu, uvedeno s sistemom eCall, bi lahko uporabljali tudi za druge nujne pomoči in/ali storitve z dodano vrednostjo, skupaj s sistemom eCall s klicem na 112 ali na podlagi tega sistema.

Direktiva 2010/40/EU z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov (ITS) v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza je opredelila kot eno od šestih prednostnih ukrepov, za katere bo treba določiti zavezujoče specifikacije (člen 6), usklajeno zagotavljanje medobratovalne vseevropske storitve eCall (člen 3(d)).

SKLICI

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2010/40/EU

26. 8. 2010

27. 2. 2012

UL L 207, 6.8.2010

Delegirani akti

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013

23. 4. 2013

23. 4. 2013Določbe o informacijski službi, že razporejeni na dan začetka veljavnosti te uredbe: 23. 4. 2014

UL L 91, 3.4.2013

POVEZANI AKTI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES [COM(2013) 316 final z dne 13.6.2013 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall [COM(2013) 315 final z dne 13.6.2013 ].

V juniju 2013 je Evropska komisija sprejela dva predloga, da bi zagotovila, da bodo do oktobra 2015 avtomobili samodejno poklicali nujno pomoč v primeru hude nesreče. Ta osnutek zakonodaje bo zagotovil, da bodo od oktobra 2015 vsi novi modeli osebnih avtomobilov in lahkih tovornih vozil opremljeni s storitvijo 112 eCall, zgrajena bo tudi potrebna infrastruktura za ustrezno prejemanje in obravnavanje klicev v sili eCall v centrih za odzivanje na klice v sili - zagotavljanje združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete medobratovalne vseevropske storitve eCall.

Komisija si prizadeva, da bi, ko te predloge odobrita Svet in Parlament, imeli povsem delujočo storitev eCall vzpostavljeno po celotni EU (ter na Islandiji, Norveškem in v Švici) do leta 2015.

Zadnja posodobitev: 24.01.2014

Top