Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ustvarjanje močnejše in varnejše digitalne Evrope

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ustvarjanje močnejše in varnejše digitalne Evrope

Za krepitev vrednot Evropske unije (EU), tj. svobode in demokracije, in zagotavljanje varne rasti digitalnega gospodarstva je EU zavezana zagotavljanju najvarnejšega spletnega okolja na svetu.

AKT

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor (JOIN(2013) 1 final z dne 7. februarja 2013)

POVZETEK

Za krepitev vrednot Evropske unije (EU), tj. svobode in demokracije, in zagotavljanje varne rasti digitalnega gospodarstva je EU zavezana zagotavljanju najvarnejšega spletnega okolja na svetu.

KAJ JE NAMEN TEGA SKUPNEGA SPOROČILA?

Določa strategijo EU za kibernetsko varnost in zagotavlja:

 • partnerstva z zasebnim sektorjem in nevladnimi organizacijami ali interesnimi skupinami,
 • konkretne ukrepe za zaščito in spodbujanje pravic državljanov.

Objavljeno je skupaj s predlogom direktive o varnosti omrežij in informacij.

KLJUČNE TOČKE

Politiko kibernetske varnosti znotraj EU in na mednarodni ravni mora urejati pet načel:

 • 1.

  temeljna načela EU (ki morajo enakovredno veljati v digitalnem in fizičnem svetu);

 • 2.

  zaščita temeljnih pravic, svobode izražanja, zasebnosti in osebnih podatkov;

 • 3.

  pravica širše javnosti do varnega internetnega dostopa in neomejenega pretoka informacij;

 • 4.

  demokratično in učinkovito upravljanje, vključno z vsemi sektorji družbe;

 • 5.

  skupna odgovornost za zagotavljanje varnosti.

Strategija temelji na petih prednostnih nalogah:

 • omogočanje sistemov in domen za nadzor kibernetskih napadov ali napak,
 • občutno zmanjšanje kibernetske kriminalitete,
 • razvoj politike za kibernetsko obrambo in zmogljivosti, povezanih s skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP),
 • razvoj industrijskih in tehnoloških virov za kibernetsko varnost,
 • oblikovanje usklajene mednarodne kibernetske politike Evropske unije in spodbujanje temeljnih vrednot EU.

Ob upoštevanju mednarodnega vidika kibernetskega prostora strategija zahteva, da organi na ravni EU in na nacionalni ravni prevzamejo odgovornost, sodelujejo in se povežejo z industrijo in akademskim svetom. Ti organi vključujejo pristojne organe EU in nacionalne organe za:

Strategija vključuje tudi sodelovanje v dialogu z mednarodnimi organi, kot so Svet Evrope, NATO in Združeni narodi.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o kibernetski varnosti.

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top