Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priporočila na področju IKT za pomoč EU pri prehodu na energetsko učinkovitejše gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priporočila na področju IKT za pomoč EU pri prehodu na energetsko učinkovitejše gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika

Evropska komisija pripravlja vrsto priporočil za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in države članice EU za prehod EU na energetsko učinkovitejše gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

AKT

Priporočilo Komisije z dne 9. oktobra 2009 o spodbujanju uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (2013/105/ES)

POVZETEK

Evropska komisija je pripravila dva sklopa priporočil, enega za sektor IKT in drugega za države članice EU, da bi se EU usmerila k prehodu na energetsko učinkovitejše gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Priporočila za sektor IKT

Splošen cilj za sektor IKT je doseči izmerljivo in preverljivo zmanjšanje energetske intenzivnosti in emisij ogljika vseh procesov, vključenih v proizvodnjo, prevoz in prodajo opreme in sestavnih delov IKT.

Eno od priporočil je na primer, da naj sektor IKT opredeli rešitve IKT za izboljšanje okoljske učinkovitosti v novih in obstoječih stavbah ter praks v gradbeništvu in pri obnovi.

Drug primer je, da naj sektor IKT v sodelovanju s sektorjem prometa in logistike opredeli rešitve IKT za izboljšanje okoljske in energetske učinkovitosti za njihove storitve.

Komisija je tudi pozvala sektor IKT, da sprejme skupne metodologije za merjenje porabe energije in emisij ogljika do leta 2020.

Priporočila za države članice EU

Komisija je med drugim države članice EU prosila, da za izboljšanje energetske učinkovitosti uporabijo rešitve IKT.

Pametno merjenje

Pametna omrežja in pametni merilni sistemi lahko izboljšajo proizvodno učinkovitost in nadzor ter distribucijo in porabo energije. Države članice EU so morale do konca leta 2010 doseči dogovor glede specifikacije za pametno merjenje, da bi potrošnikom zagotovile boljše informacije in jim pomagale pri upravljanju njihove porabe energije. Potrošniki bi na primer s pametnim merjenjem v svojih domovih zmanjšali porabo energije tudi za 10 %. Komisija je leta 2012 pripravila popis projektov pametnih omrežij in pametnega merjenja v Evropi. Ta vključuje 281 projektov pametnih omrežij in približno 90 pilotnih projektov in predstavitev pametnega merjenja iz 30 evropskih držav.

Uporaba IKT za energetsko simulacijo in modeliranje

Javne uprave držav članic EU na nacionalni, regionalni in lokalni ravni so pozvane, da bolje izkoristijo orodja IKT za energetsko simulacijo in modeliranje, vključno z usposabljanjem strokovnjakov v stavbnem, prometnem in logističnem sektorju.

Drug predlog za države članice EU je, da naj povečajo sprejem energetsko učinkovitejše tehnologije tako, da jo vključijo v programe javnega naročanja.

Kontekst

Unija je decembra 2008 potrdila svojo zavezo za 20-odstotno zmanjšanje emisij ogljika do leta 2020. Gospodarska in finančna kriza je še okrepila njeno pripravljenost za izpolnitev teh ciljev in dolgoročno oblikovanje bolj trajnostnega gospodarstva.

Pri doseganju teh ciljev imajo osrednjo vlogo IKT, saj so prisotne dejansko na vseh področjih gospodarstva in bi lahko prispevale k več kot 40-odstotnemu povečanju produktivnosti.

SKLICEVANJA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos akta v nacionalno zakonodajo

Uradni list

Priporočilo Komisije 2013/105/ES

-

-

UL L 51, 23.2.2013

SKLICNI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 12. marca 2009 o spodbujanju uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (COM(2009) 111 final - Še ni objavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 05.02.2014

Top