Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1069/2009 – zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?--

Ta uredba določa pravila javnega zdravja in zdravstvenega varstva živali za živalske stranske proizvode* in pridobljene proizvode*. Namen teh pravil je preprečiti in čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in živali ter zagotoviti varnost prehranske in krmne verige.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja za:
  • živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki se po zakonu ne smejo uporabljati za prehrano ljudi;
  • proizvode živalskega izvora, ki se lahko uporabljajo za prehrano ljudi, vendar se uporabljajo za druge namene;
  • surovine za proizvodnjo proizvodov živalskega izvora.
 • Proizvajalci obeh oblik proizvodov morajo zagotoviti skladnost z zakonodajo od začetne do končne točke v proizvodni verigi.
 • Voditi morajo evidenco o proizvodih, ki jih odpremijo, prevažajo ali prejmejo, ter hraniti vso potrebno dokumentacijo.
 • Nacionalne organe morajo obvestiti o proizvodih in prostorih, ki jih uporabljajo v proizvodni verigi. Prostori morajo izpolnjevati določene higienske standarde in morajo biti uradno odobreni.
 • Države EU izvajajo uradne preglede, s čimer zagotovijo, da proizvajalci zbirajo, označijo in prevažajo živalske stranske proizvode brez zamud in da z njimi ravnajo, jih uporabljajo ali odstranjujejo v skladu s pravili.
 • Pridobljeni proizvodi, kot so kozmetika, medicinski pripomočki in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki so v skladu z drugimi deli zakonodaje EU, se lahko dajo v prodajo, ko dosežejo končno točko proizvodne verige.
 • Živalski stranski proizvodi so razvrščeni v tri kategorije glede na raven njihovega tveganja za javno zdravje ali zdravje živali. Te kategorije določajo, kako se ti stranski proizvodi odstranjujejo ali predelajo.
 • V zvezi z uporabo obeh oblik proizvodov obstajajo omejitve. Na primer, ne smejo se uporabljati kot krma za živali ali gojene ribe iste vrste.
 • Uvoz obeh oblik proizvodov mora izpolnjevati standarde EU.
 • Prepovedan je izvoz obeh oblik proizvodov za sežiganje ali odlaganje ter izvoz v države, ki niso članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, za uporabo v objektih za pridobivanje bioplina ali kompostiranje.

Leta 2013 je bila zakonodaja spremenjena, da bi se čezmorski skupnosti Mayotte, novi najbolj oddaljeni regiji EU, omogočilo, da jo do 1. januarja 2021 uskladi s svojimi predpisi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 4. marca 2011.

OZADJE

Pravila EU o živalskih stranskih proizvodih na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJMI

* Živalski stranski proizvodi: cela telesa ali deli teles živali, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

* Pridobljeni proizvodi: proizvodi, pridobljeni s predelavo živalskih stranskih proizvodov.

AKT

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1-33)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1069/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.01.2016

Top