Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varna predelava živil: skupni standardi za ekstrakcijska topila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varna predelava živil: skupni standardi za ekstrakcijska topila

POVZETEK:

Direktiva 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, str. 3–11). Povezava do prečiščenega besedila.

POVZETEK

Solventna ekstrakcija je način ločevanja snovi od ene ali več drugih snovi z uporabo topila*. Uporablja se v živilski industriji in mora biti zakonsko urejena, da se zagotovi varovanje zdravja ljudi in da je mogoče proizvode, ki so rezultat te tehnike, prosto prodajati po vsej Evropski uniji.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva nadomešča prejšnjo zakonodajo in določa enoten seznam ekstrakcijskih topil*, ki se lahko uporabljajo pri predelavi živil, njihovih sestavin in surovin v skladu z dobro proizvodno prakso.

KLJUČNE TOČKE

Dovoljena ekstrakcijska topila so:

propan,

butan,

etil acetat,

etanol,

ogljikov dioksid,

aceton in

dušikov oksid.

Države EU ne smejo prepovedati, omejiti ali ovirati prodaje živil ali njihovih sestavin, če se ta topila uporabljajo v skladu z zakonodajo.

Države EU prepovejo uporabo drugih snovi kot ekstrakcijskih topil.

Nacionalni organi lahko začasno prekinejo ali omejijo uporabo dovoljenega ekstrakcijskega topila, če imajo tehtne razloge za ugotovitev, da bi njegova uporaba v živilih lahko ogrozila zdravje ljudi.

O tem morajo nemudoma obvestiti druge države EU in Evropsko komisijo, ki bo preučila dokaze, s katerimi je njihova odločitev utemeljena.

Snovi, ki se uporabljajo kot ekstrakcijska topila, morajo imeti na svoji embalaži, posodah ali označbah navedene določene vidne, berljive in neizbrisne podrobnosti. Te vključujejo:

prodajno ime,

jasno navedbo o primernosti za uporabo pri ekstrakciji živil ali njihovih sestavin in

vsa posebna navodila za hrambo.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Od 26. junija 2009.

KLJUČNA POJMA

* Topilo: vsaka snov, ki raztaplja živila.

* Ekstrakcijsko topilo: snov, ki se uporablja pri predelavi živil in se nato odstrani. V živilih lahko pusti nenamerne, vendar tehnološko neizogibne ostanke ali derivate.

Zadnja posodobitev 26.10.2015

Top