Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zdravstveni predpisi za premike in trgovino s konji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zdravstveni predpisi za premike in trgovino s konji

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2009/156/ES o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz držav zunaj EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki morajo biti izpolnjeni pri uvozu konj (in vseh živali iz družine kopitarjev*) ali njihovem premiku znotraj EU.

KLJUČNE TOČKE

Konji, ki izpolnjujejo pogoje za registracijo v rodovniški knjigi* in ki so namenjeni za trgovino znotraj EU:

ne smejo kazati nobenih kliničnih znakov bolezni 48 ur pred premikom,

15 dni pred pregledom niso bili v stiku s konji, ki so zboleli za nalezljivo ali kužno boleznijo,

ne smejo iti v zakol v skladu s programom za izkoreninjenje nalezljivih ali kužnih bolezni,

morajo biti identificirani z dokumentom, kot je določeno v Direktivi 90/427/EGS,

ne smejo prihajati iz hleva, za katerega je bil izdan prepovedni ukrep zaradi nalezljive ali kužne bolezni.

Države EU, ki jih je prizadela konjska kuga, ne smejo pošiljati konj iz okuženih območij, razen če:

premik poteka v določenem času leta, povezanim s ciklusom dejavnosti insektov, ki prenašajo bolezen,

ne kažejo nobenih znakov bolezni,

so bili testirani za bolezen z negativnim rezultatom,

so bili najmanj 40 dni v karanteni in

so bili v času karantene zaščiteni pred insekti, ki prenašajo bolezen.

Prevoz konj, skupaj z zdravstvenim spričevalom, mora potekati neposredno v vozilih, ki so ustrezno opremljena, da omogočajo varstvo njihovega zdravja in dobrega počutja. Veterinarski izvedenci iz Evropske komisije lahko izvajajo preglede na kraju samem.

Uvoz iz držav zunaj EU

Vsaka država zunaj EU, ki želi izvažati konje, mora imeti dovoljenje EU, ki ga prejme na podlagi evidence o zdravju živali ter jamstev o zdravju in dobrem počutju živali.

Država zunaj EU ali regija mora biti:

prosta konjske kuge,

najmanj dve leti prosta venezuelskega encefalomielitisa kopitarjev,

šest mesecev prosta nalezljive spolne kuge konj in smrkavosti.

Za bolezni, ki se ne pojavljajo v EU, so lahko potrebna dodatna jamstva.

Konji morajo določeno obdobje biti v državi zunaj EU, spremljati pa jih morata identifikacijski dokument in zdravstveno spričevalo. Veterinarski izvedenci iz držav EU in Komisije opravijo dodatne preglede.

Izjeme pri nekaterih navedenih pravilih se lahko odobrijo za konje, ki se uporabljajo za športne, rekreativne ali kulturne namene ali za začasno pašo ali delo v bližini notranjih meja EU.

Uredba (EU) 2015/262 krepi pravila identifikacije z uvedbo sheme potnih listov za konje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 12. avgusta 2010.

KLJUČNI POJMI

* Kopitarji: člani družine konj, ki zajema konje, osle in zebre ter križance.

* Rodovniška knjiga: knjiga ali drugačna oblika evidence, v kateri so navedeni registrirani konji, ki izpolnjujejo pogoje, z navedbo njihovih znanih prednikov.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

AKT

Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 192, 23.7.2010, str. 1–24)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/156/ES so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (UL L 130, 15.5.1992, str. 67–83). Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1–6). Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7–15). Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16–33). Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1–10). Glejte prečiščeno besedilo.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1–53)

Zadnja posodobitev 24.11.2015

Top