Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varen uvoz mleka in mlečnih proizvodov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varen uvoz mleka in mlečnih proizvodov

POVZETEK:

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 – pogoji zdravstvenega varstva živali, javnozdravstveni pogoji in veterinarska spričevala za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba skrbi za zdravstveno varstvo živali v EU z zahtevo, da uvoženo mleko in mlečni proizvodi izpolnjujejo določena osnovna merila zdravstvenega varstva živali.

Določa javnozdravstvene pogoje in pogoje za zdravstveno varstvo živali ter zahteve za izdajo spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, vključno z morebitno zahtevano toplotno obdelavo.

Navaja države, iz katerih je dovoljen uvoz.

KLJUČNE TOČKE

Vnos mlečnih proizvodov iz surovega mleka iz tretjih držav je dovoljen iz odobrenih držav, pri čemer pa veljajo različne oblike toplotne obdelave glede na raven zdravstvenega varstva živali v državi porekla.

Različne kategorije odobrenih držav so navedene v Prilogi I uredbe.

Uvoz surovega mleka in mlečnih proizvodov je dovoljen iz držav, navedenih v stolpcu A Priloge, pri čemer ni potrebna toplotna obdelava.

Za uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz ali bivolic iz držav, navedenih v stolpcih B in C Priloge, morajo biti ti pasterizirani, obdelani s postopkom kratkotrajne visokotoplotne pasterizacije (HTST) ali postopkom visokotoplotne obdelave (UHT), odvisno od stolpca (B ali C), v katerem je država navedena.

Mleko ali mlečni proizvodi iz mleka drugih živali, razen krav, ovac, koz in bivolic, morajo biti pasterizirani ali obdelani s postopkom visokotoplotne obdelave UHT.

Mleko in mlečni proizvodi ne smejo izvirati iz območij, kjer obstaja nevarnost slinavke in parkljevke.

Ta zahteva ne velja za države, ki so navedene v stolpcu A Priloge. Mleko in mlečni proizvodi pa morajo biti toplotno obdelani, če izvirajo iz držav, v katerih sta v zadnjih 12 mesecih izbruhnili slinavka in parkljevka ali so v tem obdobju izvedli cepljenje proti navedeni bolezni.

Vsak vnos mora biti opremljen z zdravstvenim spričevalom, ki ga podpiše veterinar. Zdravstveni pogoji živali za uvoz mleka in mlečnih proizvodov so določeni v Direktivi 2002/99/ES.

Pošiljke surovega mleka in mlečnih proizvodov preko ozemlja EU, namenjene v tretjo državo, so v skladu z uredbo dovoljene le:

če prihajajo iz odobrene države in so bile ustrezno toplotno obdelane, glede na kategorijo (stolpec A ali stolpec B) države porekla;

če izpolnjujejo posebne pogoje zdravstvenega varstva živali iz pravil in imajo potrjeno zdravstveno spričevalo;

če so na mejni kontrolni točki po veterinarskem pregledu potrjene kot sprejemljive za tranzit in po potrebi skladiščenje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. julija 2010.

OZADJE

O uvozu mleka in mlečnih proizvodov za prehrano ljudi na spletnem mestu Evropske komisije

AKT

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175, 10.7.2010, str. 1–24)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 605/2010 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11–20). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.11.2015

Top