Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovanje s perutnino in valilnimi jajci znotraj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovanje s perutnino in valilnimi jajci znotraj EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/158/ES o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz držav izven EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa zahteve glede zdravstvenega stanja za živo perutnino in valilna jajca, kadar se z njimi trguje med državami Evropske unije ali so uvožena iz držav izven EU v EU, da se prepreči vstop in širjenje okužbe perutnine.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva se uporablja za:
  • perutnino, staro 72 ur ali več (vključno s kokošmi, purani, pegatkami, racami, gosmi, prepelicami, golobi, fazani, jerebicami in noji), ki je namenjena za vzrejo ali se goji za proizvodnjo mesa ali jajc ali za obnovo populacije divjih ptic za namene lova;
  • enodnevne piščance, ki so določeni kot perutnina, stara manj kot 72 ur, ki še ni krmljena; izjemoma je dovoljeno krmiti brazilske race;
  • valilna jajca za inkubiranje.
 • Direktiva se ne uporablja za perutnino, namenjeno za razstave, sejme ali tekmovanja.
 • Trgovanje z živo perutnino in valilnimi jajci znotraj EU je dovoljeno le, če perutnina in valilna jajca izhajajo iz vzrejnih obratov, ki:
  • izpolnjujejo stroge higienske pogoje, določene v direktivi;
  • uporabljajo odobren program nadzorovanja bolezni, vključno z veterinarskimi inšpekcijskimi pregledi in poročanjem o sumu na bolezen;
  • hrani dokumentacijo jate do dveh let.
 • Reja mora, kolikor je le mogoče, upoštevati načelo „all-in/all-out“. Po praznjenju vsake jate sta potrebna čiščenje in dezinfekcija in nato obnova populacije z novo perutnino.
 • Jajca je treba pobirati najmanj enkrat dnevno in čim prej po nesnosti, jih očistiti in dezinficirati ter shraniti v novo ali očiščeno in dezinficirano embalažo. Valilnice morajo biti ločene od objektov za rejo.
 • Valilna jajca morajo izhajati iz jat, ki so bile več kot šest tednov v odobrenih vzrejnih obratih, in morajo biti dezinficirana.
 • Enodnevni piščanci morajo biti izvaljeni iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, in ne smejo kazati nobenega suma na bolezen.
 • Matična perutnina mora bivati v odobrenih vzrejnih obratih od izvalitve ali najmanj šest tednov, izpolnjevati pogoje cepljenja in jo mora veterinar pregledati v 48 urah pred pošiljko (tj. pred izbiro za odpremo).
 • Perutnina za zakol in perutnina, namenjena za obnovo populacije divjih ptic, morata izvirati z gospodarstva, kjer sta bili od izvalitve ali več kot 21 dni in za katerega ne veljajo omejitve glede zdravstvenega stanja. Jato mora pregledati veterinar v petih dneh (48 urah pri divjih pticah) pred odpremo.
 • Manj stroge zahteve veljajo za pošiljke perutnine in valilnih jajc, ki vsebujejo manj kot 20 enot.
 • Prevoz perutnine in valilnih jajc mora biti skladen s specifičnimi pogoji, ki veljajo za uporabljene vsebnike in prometna sredstva. Pošiljka mora biti opremljena z veterinarskim spričevalom, ki ga podpiše uradni veterinar.
 • Uvoz perutnine in valilnih jajc v EU je dovoljen samo iz odobrenih držav s pogoji zdravstvenega stanja, ki so najmanj enakovredni pogojem v EU, kot je obvezna prijava kokošje kuge in atipične kokošje kuge.
 • Da se zagotovi pravilno izvajanje te direktive, veterinarski izvedenci iz držav EU in Evropske komisije izvajajo preglede na kraju samem.
 • Pri obvladovanju zahtev glede zdravstvenega stanja živali, ki veljajo za trgovanje in uvoz perutnine in valilnih jajc, kot je določeno v tej direktivi, Komisiji pomaga Stalni odbor za rastline, živali, živila in krmo.
 • To direktivo bo razveljavila in nadomestila Uredba (EU) 2016/429, ki bo začela veljati 20. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2010. Direktiva kodificira Direktivo Sveta 90/539/EGS o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj EU za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz držav izven EU.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 343, 22.12.2009, str. 74–113).

Nadaljnje spremembe Direktive Sveta 2009/158/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1–94).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 18.12.2016

Top