Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/41/ES o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila za uporabo gensko spremenjenih mikroorganizmov (GSM)* v zaprtih sistemih* zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja v EU.

KLJUČNE TOČKE

Razvrščanje in prijave

 • Uporabniki GSM morajo oceniti uporabo v zaprtem sistemu glede na tveganje za zdravje ljudi in okolje. Na podlagi ocene se uporaba razvrsti v enega od naslednjih razredov.
  • Razred 1: za dejavnosti brez tveganja ali z zanemarljivim tveganjem.
  • Razred 2: za dejavnosti z majhnim tveganjem.
  • Razred 3: za dejavnosti z zmernim tveganjem.
  • Razred 4: za dejavnosti z velikim tveganjem.
 • Kadar se uporaba GSM v zaprtih sistemih izvaja prvič, mora uporabnik pri pristojnem organu svoje države EU vložiti prijavo, ki vsebuje podatke iz Priloge V k Direktivi. Namen tega je zagotoviti tem organom, da je predlagan obrat primeren za izvajanje dejavnosti, zato ni tveganja za zdravje ljudi in okolje.
 • Po prijavi pristojnim organom se uporaba v zaprtem sistemu razreda 1 lahko izvaja brez dodatne prijave.
 • Uporaba v zaprtem sistemu razreda 2 se lahko izvaja takoj po prijavi, če je bila za prostore že predložena prijava za uporabe razreda 2 ali višjega razreda. A če to ne drži in če pristojni organ ne nasprotuje, se lahko uporaba v zaprtem sistemu razreda 2 začne izvajati 45 dni po predložitvi prijave (ali prej s privolitvijo organa).
 • Uporaba v zaprtem sistemu razreda 3 ali 4 se ne sme začeti izvajati brez predhodne odobritve pristojnega organa, ki mora svojo odločitev pisno sporočiti.

Nesreče *

 • Države EU morajo pred začetkom uporabe v zaprtem sistemu zagotoviti, da:
  • se za odzivanje v primeru nesreče pripravi načrt ukrepov, kadar bi neuspešnost zadrževalnih ukrepov lahko povzročila resno nevarnost, in
  • so ogrožene osebe, ki jih je prizadela nesreča, obveščene o vseh vidikih, povezanih z njihovo varnostjo.
 • Zadevna država EU mora v primeru nesreče zagotoviti, da uporabnik GSM obvesti pristojne organe in jim sporoči potrebne podatke, s katerimi oceni okoliščine in sprejme ukrepe.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 10. junija 2009.

OZADJE

Ta direktiva razveljavlja ter združuje Direktivo 90/219/EGS in njene naknadne spremembe v en sam akt.

Določa minimalne standarde, ki se uporabljajo za uporabo GSM v zaprtih sistemih. Države EU smejo sprejemati strožje ukrepe.

* KLJUČNI POJMI

GSM: Mikroorganizmi, kot so bakterije, virusi ali glive, v katerih je bil genski material spremenjen na način, ki se ne zgodi naravno s križanjem in/ali naravno rekombinacijo.

Uporaba v zaprtem sistemu: Vsaka dejavnost, pri kateri se mikroorganizmi gensko spremenijo, gojijo, shranjujejo, prenašajo in prevažajo, uničujejo, odstranjujejo ali uporabljajo na kateri koli drug način in za katero se uporabljajo posebni zadrževalni/varnostni ukrepi za omejevanje njihovega stika s prebivalstvom in okoljem.

Nesreče: V okviru te direktive pomenijo vsak dogodek, ki ima za posledico pomembno in nenamerno sproščanje GSM med njihovo uporabo v zaprtem sistemu, ki bi lahko bilo nevarno za zdravje ljudi ali okolje.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (prenovitev) (UL L 125, 21.5.2009, str. 75–97).

Zadnja posodobitev 07.07.2016

Top