Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Embalaža iz reciklirane plastične mase v stiku z živili

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Embalaža iz reciklirane plastične mase v stiku z živili

Uredba (ES) št. 282/2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

POVZETEK

Polimerni odpadki so lahko onesnaženi s snovmi iz prejšnje uporabe polimernih materialov ali stika z materiali, ki niso namenjeni za stik z živili. Zato je za nadzor nad varnostjo končnega izdelka potreben ustrezen postopek za odpravo morebitne onesnaženosti.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa posebne ukrepe za reciklirane polimerne materiale in izdelke ter dopolnjuje Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

KLJUČNE TOČKE

Ta uredba zajema uporabo recikliranih polimernih materialov in izdelkov, ki pridejo v neposreden stik s živili. Ne uporablja se za predhodno neuporabljene odrezke ali polimere, ki so bili kemično razgrajeni v monomere*, na primer z odpravo njihove značilne prožnosti.

Tu zajeti materiali in izdelki so obravnavani tudi v Uredbi (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih, namenjenih za embalažo za živila.

Reciklirani polimeri, ki se uporabljajo za izdelavo materialov in izdelkov, zajetih v tej uredbi, morajo biti pridobljeni z odobrenim postopkom recikliranja, ki se upravlja v skladu s pravili, določenimi v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.

Odobritev se dodeli, če je postopek recikliranja v skladu z naslednjim:

kakovost vnosa mora biti nadzorovana;

vnos mora izhajati iz polimernih materialov, izdelanih v skladu z zakonodajo EU o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili;

postopek mora zagotoviti, da ni tveganja za onesnaženost ali da je na ravni, ki ne pomeni tveganja za zdravje;

končni izdelek ne sme v živila sproščati snovi v količini, ki bi lahko ogrožala zdravje ljudi ali povzročila nesprejemljivo spremembo v sestavi živila ali poslabšanje njegovega videza, vonja in sestave.

Evropska komisija vodi javni register odobrenih postopkov recikliranja in register obratov za recikliranje v EU in državah zunaj EU.

Prostovoljno označevanje reciklirane vsebine v recikliranih polimernih materialih in izdelkih je v skladu s pravili iz standarda ISO 14021:1999.

Poleg tega da izjava o skladnosti izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 10/2011, mora potrditi, da:

je bil uporabljen odobreni postopek recikliranja in navesti številko registra ES,

vneseni polimeri, postopek recikliranja in reciklirani polimeri izpolnjujejo specifikacije, za katere je bila podeljena odobritev, in

se izvaja sistem zagotavljanja kakovosti.

KLJUČNI POJEM

* Monomer: snov, sestavljena iz posameznih nepovezanih molekul, v nasprotju s polimerom, ki pridobi svojo značilno prožnost s povezovanjem molekul monomera.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 17. aprila 2008.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o materialih za stik z živili.

AKT

Uredba Komisije (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/2006

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 282/2008

17.4.2008

UL L 86, 28.3.2008, str. 9–18

POVEZANI AKTI

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17)

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, str. 75–78)

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1–89)

Zadnja posodobitev 03.12.2015

Top