Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ovitki iz regenerirane celulozne folije v stiku z živili

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ovitki iz regenerirane celulozne folije v stiku z živili

POVZETEK:

Direktiva 2007/42/ES o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, ki pridejo v stik z živili

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Opredeljuje regenerirano celulozno folijo*.

Določa seznam dovoljenih snovi za izdelavo folije iz regenerirane celuloze in količine, ki ne smejo biti presežene zaradi varovanja zdravja potrošnikov.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva se nanaša na folijo iz regenerirane celuloze, in sicer v obliki končnega izdelka kot takega ali kot del končnega izdelka, ki vsebuje še druge snovi, ki je namenjena za stik z živili ali je v stiku z njimi.

Zajema naslednje kategorije:

1.

regenerirano celulozno folijo brez premaza,

2.

regenerirano celulozno folijo s premazom, pridobljenim iz celuloze, ali

3.

regenerirano celulozno folijo s premazom iz plastične mase.

Direktiva se ne uporablja za sintetične ovoje iz regenerirane celuloze.

Seznam dovoljenih snovi

Priloga II k direktivi določa seznam dovoljenih snovi za izdelavo folije iz regenerirane celuloze skupaj z omejitvami uporabe.

Folije iz regenerirane celuloze, ki so brez premaza ali s premazom iz plastične mase, se smejo izdelovati iz snovi, ki niso navedene v Prilogi II, samo, če se uporabljajo kot sredstvo za barvanje ali kot lepila, pod pogojem, da ni sledi prehajanja v ali na živila.

Folije iz regenerirane celuloze s premazom iz plastične mase morajo biti v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Potiskane površine regenerirane celulozne folije ne smejo priti v stik z živili.

Trženje in označevanje

V fazi trženja mora materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z živili, spremljati pisna izjava v skladu z Uredbo (ES) št. 1935/2004. Kadar pa so taki materiali in izdelki po svoji naravi nedvoumno namenjeni za stik z živili, zanje ta obveznost ne velja.

Če so potrebni posebni pogoji uporabe, je treba material ali izdelek iz regenerirane celulozne folije ustrezno označiti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 20. julija 2007.

OZADJE

KLJUČNI POJEM

* Regenerirana celulozna folija: material v tankih listih, pridobljen iz prečiščene celuloze, ki izvira iz nerecikliranega lesa ali bombaža. Regenerirana celulozna folija ima lahko na eni ali obeh straneh nanesen premaz.

AKT

Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili (UL L 172, 30.6.2007, str. 71–82)

POVEZANI AKTI

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17). Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1935/2004 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1–89). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 02.12.2015

Top