Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arome za živila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arome za živila

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1334/2008 o aromah za uporabo v in na živilih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa splošne zahteve za varno uporabo arom* v živilih.

V prilogi vsebuje seznam odobrenih snovi.

Določa zahteve za označevanje, ki jih je treba upoštevati.

KLJUČNE TOČKE

Arome ne smejo ogrožati zdravja potrošnikov ali zavajati potrošnikov, kar je dokazljivo z razpoložljivimi znanstvenimi dokazi.

EU je 1. oktobra 2012 sprejela seznam z aromami, odobrenimi za uporabo. V EU je mogoče uporabljati in prodajati samo te arome. Seznam je občasno posodobljen.

Uredba vsebuje seznam snovi, kot je cianovodikova kislina, ki jih ni dovoljeno dodajati v živila.

Za nekatere snovi, npr. estragol, ki so naravno prisotne v aromah raznih izdelkov, od alkoholnih do brezalkoholnih pijač, žvečilnih gumijev, juh in rib, so določene najvišje ravni.

Arome, prodajane med podjetji ali najširši javnosti, morajo izpolnjevati zahteve določenih predpisov o označevanju. Na primer, na njihovi embalaži ali posodi mora biti navedba „za živila“ ali „za omejeno uporabo v živilih“ .

Izraz „naravna“ za opis arome je mogoče uporabiti le, če je snov pridobljena izključno iz živalske ali rastlinske snovi.

Evropska komisija lahko od proizvajalcev ali uporabnikov arom zahteva, da jo obvestijo o količinah, ki jih uporabijo v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju.

Zakonodaja ne velja za arome, ki imajo izključno sladek (npr. sladkor), slan (npr. sol) ali kisel okus, neobdelana živila ali mešanice, kot so mešanice svežih, posušenih ali zamrznjenih začimb in/ali zelišč, mešanice čaja in mešanice za poparke.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 20. januarja 2009.

OZADJE

Arome za živila: predpisi EU (Evropska komisija)

Arome (Evropska agencija za varnost hrane)

KLJUČNI POJEM

* Arome: snovi, uporabljene za izboljšanje ali spreminjanje vonja in okusa živil. Skupni predpisi in standardi EU zagotavljajo, da ne pomenijo nevarnosti za zdravje ljudi in jih je dovoljeno uporabljati v kateri koli državi EU.

AKT

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34–50)

Nadaljnje spremembe prilog k Uredbi (ES) št. 1334/2008 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.11.2015

Top