Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varni aditivi za živila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varni aditivi za živila

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1333/2008 – aditivi za živila

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Nadomešča prejšnjo zakonodajo Evropske unije (EU) z združitvijo vseh vrst aditivov za živila* v enem pravnem aktu.
 • Določa sezname:
  • odobrenih aditivov,
  • pogoje njihove uporabe in označevanja.
 • Poenostavlja tudi postopek odobritve.

KLJUČNE TOČKE

 • Samo aditivi, ki jih odobri EU, se lahko prodajajo in uporabljajo v živilih.
 • Da bi aditiv za živila bil odobren, ne sme pomeniti tveganja za zdravje ali zavajati potrošnikov. Izpolnjevati mora upravičeno potrebo, ki je ni mogoče drugače doseči.
 • Aditiv mora zagotavljati ugodnosti za potrošnika. Te vključujejo:
  • ohranitev hranilne vrednosti živila,
  • pomoč pri proizvodnji, predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, prevozu ali skladiščenju,
  • izpolnjevanje posebnih prehranskih potreb.
 • Za sladila in barvila veljajo posebni pogoji.
 • Aditivi se morajo uporabljati v najmanjši vsebnosti, ki je potrebna za doseganje želenega učinka. Ta vsebnost mora upoštevati sprejemljiv dnevni vnos in potrebe skupin potrošnikov s posebnimi prehranskimi potrebami (npr. osebe za alergijami).
 • Aditivi se praviloma ne smejo uporabljati v:
  • nepredelanih živilih ,
  • živilih za dojenčke in majhne otroke.
 • Aditivi morajo ne glede na to, ali so namenjeni za prodajo končnemu potrošniku ali ne, izpolnjevati jasne zahteve za označevanje, na primer zagotoviti ime in/ali številko E (npr. sončno rumeno barvilo je E 110).
 • Zakonodaja se ne uporablja za naslednje snovi, razen če se uporabljajo kot aditivi za živila:
  • pomožna tehnološka sredstva, tj. kot snov, uporabljena za predelavo surovin,
  • snovi za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov,
  • hranila, ki se dodajajo živilom,
  • snovi za čiščenje vode.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 20. januarja 2010.

OZADJE

Večina ocen aditivov sega nazaj v osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Zdaj se ponovno ocenjujejo. Ta postopek bi se moral končati do leta 2020.

Po tem lahko Evropska komisija predlaga spremembe sedanjih pogojev uporabe ali odstrani nekatere aditive z odobrenih seznamov.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Aditivi za živila: snovi, ki se uporabljajo v živilih iz različnih razlogov, na primer za sladkanje, zagotavljanje barve ali podaljšanje roka uporabnosti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16–33).

Nadaljnje spremembe prilog k Direktivi (ES) št. 1333/2008 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (UL L 80, 26.3.2010, str. 19–27).

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1–295).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 19.09.2016

Top