Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikacija in registracija prašičev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikacija in registracija prašičev

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/71/ES o identifikaciji in registraciji prašičev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je zagotoviti sledljivost* prašičev z zahtevo, da naj države Evropske unije (EU) vzpostavijo enoten sistem za identifikacijo in registracijo.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo vzpostaviti sistem za identifikacijo skupin prašičev, da bi bilo mogoče zagotoviti sledljivost njihovemu izvoru in premikom med gospodarstvi.
 • Direktiva se ne uporablja za divje prašiče, možno pa je tudi odobriti odstopanje za gospodarstva, ki redijo enega prašiča za lastno rabo, pod pogojem, da ta žival izpolnjuje veterinarske, predmetne in upravne določbe Direktive 90/425/EGS.
 • Sistem identifikacije in registracije zahteva:
  • ušesno znamko ali tetovirano znamenje za identifikacijo skupine prašičev, s čimer se določi gospodarstvo rojstva in vsa nadaljnja gospodarstva; živali je treba s temi znamkami označiti čim prej in še preden zapustijo gospodarstvo rojstva,
  • registerna vsakem gospodarstvu s podatki o prašičih in njihovih premikih, ki ga je treba hraniti najmanj tri leta,
  • nacionalno osrednjo računalniško zbirko podatkov s podatki o gospodarstvih za rejo prašičev, identifikacijah skupin prašičev in njihovih premikih.
 • Vsi podatki v zvezi s premiki prašičev, ki jih ne spremljajo spričevala ali dokumenti, ki jih zahteva veterinarska ali zootehnična zakonodaja, morajo biti na zahtevo organov na voljo za najkrajše obdobje, ki ga je treba določiti.
 • Živali, ki jih v EU za zakol pošlje država zunaj EU, ni treba identificirati v skladu s to direktivo, če se opravi veterinarski pregled na uvoženih živih živalih in če se zakol živali opravi v 30 dneh.
 • Države EU morajo kršenje Direktive kaznovati.
 • Direktiva bo razveljavljena in nadomestila jo bo Uredba (EU) 2016/429 z učinkom od 20. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta, kodificirana različica (Direktiva 2008/71/ES) je novi akt, ki vsebuje izvirnega (Direktivo 92/102/EGS) in vse njegove naknadne spremembe. Uporablja se od 28. avgusta 2008. Države EU so morale vključiti Direktivo 92/102/EGS v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1993.

* KLJUČNI POJEM

Sledljivost: možnost sledenja vsem živilom, krmi, živalim za pridobivanje hrane ali snovem, namenjenim za prehrano, v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (Kodificirana različica) (UL L 213, 8.8.2008, str. 31–36).

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, 18.8.1990, str. 29–41).

Nadaljnje spremembe Direktive 90/425/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 05.10.2016

Top