Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska služba za zunanje delovanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska služba za zunanje delovanje

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 2010/427/EU – o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

ESZD deluje po vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Visokemu predstavniku pomaga pri izvajanju njegovega mandata pri:

ESZD prav tako pomaga v okviru generalnega sekretariata Sveta, Komisije in diplomatskih služb držav EU, da zagotovi doslednost na področju zunanjih odnosov v Evropi.

Nenazadnje zagotavlja ESZD tudi podporo Komisiji pri pripravi in izvajanju programov in finančnih instrumentov, ki se nanašajo na zunanje odnose v EU.

Glavna uprava

Sedež organa ESZD je v Bruslju. Organ upravlja izvršilni generalni sekretar, ki deluje pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Glavno upravo organa ESZD sestavljajo generalni direktorati, ki delujejo na naslednjih področjih:

Mreža delegacij

ESZD sestavljajo tudi delegacije EU za sodelovanje z državami zunaj EU in različnimi mednarodnimi organizacijami. Vsako delegacijo upravlja vodja delegacije, ki deluje pod vodstvom visokega predstavnika in organa ESZD. Vodja delegacije predstavlja EU v zadevni državi.

Delegacije sodelujejo in delijo podatke z diplomatskimi službami držav EU.

Izvršilni generalni sekretar organa ESZD je odgovoren za finančno in upravno oceno vsake delegacije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 26. julija 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (UL L 201, 3.8.2010, str. 30–40).

Zadnja posodobitev 28.06.2016

Top