Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odnosi EU s Kitajsko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odnosi EU s Kitajsko

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 2616/85 o sklenitvi Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med EU in Kitajsko

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med EU in Kitajsko

Strateški program za sodelovanje EU-Kitajska 2020

Skupno sporočilo (JOIN(2016) 30 final) – Elementi za novo strategijo EU o Kitajski

Sklepi Sveta o strategiji EU o Kitajski

KAJ JE NAMEN TEH DOKUMENTOV?

Ti dokumenti določajo podlago za strateško partnerstvo med EU in Kitajsko, ki se je razvilo iz trgovinskega in gospodarskega sodelovanja ter vključuje vprašanja s področja zunanjih zadev in varnosti ter obravnava mednarodne izzive, kot so podnebne spremembe in globalno gospodarsko upravljanje.

KLJUČNE TOČKE

Strateški program EU-Kitajska 2020 je vodilni dokument pri odnosih med stranema. Razdeljen je v štiri glavne kategorije:

 • mir in varnost: EU in Kitajska podpirata tesnejše sodelovanje in okrepljen dialog o mednarodnih in regionalnih varnostnih vprašanjih z globalnimi posledicami,
 • blaginja: EU in Kitajska sta osredotočeni na ključne pobude, kot so:
  • bolj odprta trgovina in naložbe,
  • izmenjava industrijskih informacij,
  • sodelovanje v kmetijskih raziskavah ter
  • nadaljnje sodelovanje v razvoju prometa in infrastrukture,
 • trajnostni razvoj: EU in Kitajska sta osredotočeni na skupno odgovornost pri krepitvi globalnega razvoja prek sodelovanja na področju:
 • izmenjave med ljudmi: EU in Kitajska skupaj predstavljata več kot četrtino svetovnega prebivalstva, zato je širjenje stikov med ljudmi na obeh straneh pomembno za povečanje skupnega razumevanja. Poudarek je torej na kulturi, izobraževanju in dialogu med mladimi. EU in Kitajska sta vključeni v več kot 60 rednih dialogov o pomembnih področjih zunanje politike, a tudi o tehničnih temah, kot so industrijska politika, izobraževanje, carina, jedrska energija in varstvo potrošnikov.

Nov pristop

 • Strategija in politika sodelovanja EU s Kitajsko v naslednjih petih letih temeljita na:
 • Ti so skupaj osredotočeni na:
  • oblikovanje močnega, jasnega in enotnega stališča EU v zvezi z njenim pristopom do Kitajske, ki podpira demokracijo, pravno državo, človekove pravice, spoštovanje načel Listine Združenih narodov in mednarodno pravo;
  • spodbujanje trgovine in naložb s sklenitvijo splošnega sporazuma o naložbah. Ta bi moral ustvariti enake konkurenčne pogoje in odpreti tržne priložnosti tako za EU kot za Kitajsko, kar bi morda, ko bi se ustvarili pravi pogoji, pripeljalo do obsežnejših ambicij na področju trgovine, kot je sporazum o prosti trgovini, ki je del dolgoročne perspektive. EU pričakuje tudi sklenitev sporazuma o geografskih označbah na podlagi najvišje mednarodne ravni zaščite ter
  • povečanje načelnega, praktičnega in pragmatičnega sodelovanja med EU in Kitajsko na področju zunanje in varnostne politike. Obe strani bosta tesnejše sodelovali tako dvostransko kot v okviru večstranskih organizacij, na primer ZN, pri obravnavanju globalnih vprašanj, kot so migracije, razvojna pomoč in boj proti podnebnim spremembam.

OZADJE

 • EU (takrat EGS) in Kitajska sta vzpostavili diplomatske odnose leta 1975. Od takrat se je partnerstvo toliko razvilo, da obravnava najrazličnejše svetovne izzive, od neširjenja orožja za množično uničevanje do varnostnih razmer v Aziji, pa tudi globalno segrevanje ter boj proti nezakonitim migracijam in trgovini z ljudmi.
 • EU in Kitajska kot strateški partnerki čedalje tesneje sodelujeta pri ključnih mednarodnih in regionalnih vprašanjih, obe strani pa si delita tudi odgovornost pri spodbujanju miru, blaginje in trajnostnega razvoja v korist vseh.
 • EU je največja trgovinska partnerka Kitajske, Kitajska pa je druga največja trgovinska partnerka EU. Odnosi na področju trgovine in naložb med njima so pomemben vir bogastva, delovnih mest, razvoja in inovacij na obeh straneh.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Sveta (EGS) št. 2616/85 z dne 16. septembra 1985 o sklenitvi Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko (UL L 250, 19.9.1985, str. 1).

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko (UL L 250, 19.9.1985, str. 2–7).

Strateški program za sodelovanje EU-Kitajska 2020.

Skupno sporočilo Evropskega parlamenta in Sveta – Elementi za novo strategijo EU o Kitajski (JOIN(2016) 30 final z dne 22. junija 2016).

Strategija EU o Kitajski – sklepi Sveta (Bruselj, 18. julij 2016).

Zadnja posodobitev 20.03.2017

Top