Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstvo z Združenimi narodi: razvojna in humanitarna pomoč

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerstvo z Združenimi narodi: razvojna in humanitarna pomoč

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2001) 231 final) – Vzpostavitev učinkovitega partnerstva z Združenimi narodi na področju razvoja in humanitarnih zadev

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Namen tega sporočila je okrepiti partnerstvo med Evropsko unijo (EU) in Združenimi narodi (ZN) na področju razvoja in humanitarnih zadev.
 • Poseben cilj partnerstva je izvajanje razvojnih ciljev tisočletja, ki so jih v letu 2016 nadomestili cilji trajnostnega razvoja.

KLJUČNE TOČKE

 • Partnerstvo med EU in ZN temelji na skupnem cilju, in sicer seči do prebivalcev po vsem svetu, ki so jih krize najbolj prizadele, ter olajšati njihovo trpljenje.
 • Medtem ko humanitarno pomoč in projekte razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo ZN, neposredno usklajujejo ustrezne službe Evropske komisije (GD za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči ter GD za mednarodno sodelovanje in razvoj – EuropeAid), je EuropeAid odgovoren za splošno usklajevanje odnosov med ZN in Evropsko komisijo.
 • Okvirni finančni in upravni sporazum (FAFA), ki je bil nazadnje revidiran leta 2014, določa pravne predpise, ki veljajo za vse sporazume med EU in agencije ZN. EU in ZN lahko prilagodijo svoj pristop k sodelovanju, tako da:
  • pripravijo za vsako državo večletni programski instrument evropske zunanje politike,
  • oblikujejo novo finančno uredbo EU, da bi omogočili večjo prožnost pri sodelovanju v dejavnostih ZN,
  • preoblikujejo sporazum FAFA med EU in ZN v zvezi s finančnim upravljanjem, nadzorom in revizijo programov in projektov ZN,
  • izboljšajo zastopanje in zagovor prednostnih nalog politike EU znotraj ZN z večstranskim upravljanjem.
 • To sporočilo določa dve ključni načeli za okrepitev sodelovanja med EU in ZN:
  • delitev dela med EU, agencijami ZN in njihovimi partnerji glede na strokovno usposobljenost in
  • usmerjenost v razvojne dejavnosti zmanjšanja revščine.
 • Sporočilo vsebuje tudi predlog, da naj EU podpre partnerske organizacije iz ZN, ki delujejo v skladu s prednostnimi nalogami politike EU, in obenem usklajuje večletno financiranje s strani različnih donatorjev ter se spopada z goljufijami.

OZADJE

EU (kadar se upoštevajo tudi prispevki držav EU) prispeva največji delež sredstev v proračun ZN. EU in ZN izvajajo skupne ukrepe na globalni ravni. Njihovo sodelovanje sega na večino področij, ki jih zajema zunanja politika EU, in na vsa področja, zajeta v Listini ZN (mir, varnost, človekove pravice, ekonomske in socialne zadeve, razvoj, humanitarna pomoč in trgovinska politika).

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Vzpostavitev učinkovitega partnerstva z Združenimi narodi na področju razvoja in humanitarnih zadev (COM(2001) 231 final z dne 2. maja 2001).

Zadnja posodobitev 06.12.2016

Top