Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prepoved trgovine s sredstvi za mučenje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prepoved trgovine s sredstvi za mučenje

Evropska unija (EU) nasprotuje smrtni kazni, mučenju in drugemu okrutnemu in neobičajnemu kaznovanju* v državah, ki niso članice EU. Iz tega razloga prepoveduje trgovino z določenimi vrstami opreme in izdelkov, ki bi se lahko uporabili za take namene, kot so vislice, električni stoli in smrtonosni injekcijski sistemi.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

POVZETEK

Evropska unija (EU) nasprotuje smrtni kazni, mučenju in drugemu okrutnemu in neobičajnemu kaznovanju* v državah, ki niso članice EU. Iz tega razloga prepoveduje trgovino z določenimi vrstami opreme in izdelkov, ki bi se lahko uporabili za take namene, kot so vislice, električni stoli in smrtonosni injekcijski sistemi.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Prepoveduje vsak izvoz ali uvoz blaga, ki je praktično uporabno zgolj za izvršitev smrtne kazni, mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje. Vzpostavlja tudi sistem dovoljenj za izvoz blaga, ki bi lahko bilo uporabljeno za take namene.

KLJUČNE TOČKE

  • Organi držav EU bi morali razlikovati med blagom, ki je praktično uporabno zgolj za izvršitev smrtne kazni ali mučenje, in blagom, ki bi lahko bilo uporabljeno za take namene.
  • Blago, ki ga zajema ta uredba, je navedeno v prilogah II in III. Evropska komisija lahko spremeni ta seznama takoj, ko se na trgu pojavi nova oprema.
  • Če se bo zadevno blago v namembni državi uporabljalo za namene javne razstave v muzeju, lahko organi države izvoznice EU naredijo izjemo v prepovedi.
  • Organi države EU lahko zavrnejo izvozne organe, če imajo dober razlog za prepričanje, da bi blago lahko bilo uporabljeno za mučenje ali drugo okrutno ali neobičajno kaznovanje.
  • Izvozna in uvozna dovoljenja se izdajo na obrazcu, ki temelji na vzorcu iz Priloge V. Veljajo na celotnem območju EU.
  • Organi držav EU lahko zavrnejo izdajo izvoznega dovoljenja in lahko prekličejo, odložijo uporabo, spremenijo ali razveljavijo že izdano izvozno dovoljenje.
  • Če se dovoljenje ne izda, carinski organi zadržijo prijavljeno blago in opozorijo na možnost predložitve vloge za izdajo dovoljenja. Če vloge ne prejmejo v šestih mesecih, se blago uniči.
  • Če je sprejeta odločitev o zavrnitvi vloge za dovoljenje, morajo organi države EU obvestiti vse druge države EU in Evropsko komisijo.
  • Države EU morajo sestaviti letno poročilo o dejavnosti, če je mogoče, s pomočjo Evropske komisije.

OZADJE

Popolna prepoved mučenja in slabega ravnanja, vsebovana v jedru konvencij Združenih narodov o človekovih pravicah, se odraža na ravni EU v Listini o temeljnih pravicah, ki navaja, da „se nikogar ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati“. Listina prepoveduje tudi smrtno kazen.

KLJUČNI POJMI

* Neobičajno kaznovanje: kaznovanje, ki povzroča bolečino, trpljenje ali poniževanje, ki presega moralni občutek skupnosti.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o ukrepih proti mučenju.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1236/2005

30.7.2006

-

UL L 200, 30.7.2005, str. 1-19

Popravek

-

-

UL L 79, 16.3.2006, str. 32

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 37/2014

20.2.2014

-

UL L 18, 21.1.2014, str. 1-51

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1236/2005 in njenih prilog so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 775/2014 z dne 16. julija 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (UL L 210, 17.7.2014, str. 1-10)

Zadnja posodobitev 03.08.2015

Top