Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mirovna pomoč za Afriko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mirovna pomoč za Afriko

 

POVZETEK:

Sklep št. 3/2003 Sveta ministrov AKP-ES o uporabi virov ERS za vzpostavitev mirovne pomoči za Afriko

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep vzpostavlja finančni načrt za mirovno pomoč za Afriko, ki je glavni vir sredstev EU za financiranje prizadevanj Afriške unije (AU) in afriških regionalnih gospodarskih skupnosti (REC) na področju miru in varnosti.

KLJUČNE TOČKE

Pravna podlaga za mirovno pomoč za Afriko je Sporazum iz Cotonouja, pomoč pa se financira iz Evropskega razvojnega sklada (ERS).

Mirovna pomoč za Afriko temelji na načelu afriškega lastništva. Neposredni upravičenci do podpore iz mirovne pomoči za Afriko so Afriška unija in afriške regionalne gospodarske skupnosti ter regionalni mehanizmi.

Mirovna pomoč za Afriko je od leta 2004 prejela že več kot 2,2 milijarde EUR podpore iz EU.

 • Podpora miru
  • Ključna naloga mirovne pomoči za Afriko je podpora za ohranjanje in vzpostavljanje miru.
  • Mirovna pomoč za Afriko je uspešno podprla mirovne operacije v Srednjeafriški republiki, Sudanu, Južnem Sudanu, Maliju, Somaliji, na območju jezera Čad in na Komorih.
 • Krepitev zmogljivosti
  • Krepitev zmogljivosti je glavni sestavni del mirovne pomoči za Afriko od leta 2007. Njen namen je izboljšati zmogljivost in učinkovitost AU in REC/RM pri načrtovanju in izvajanju operacij v podporo miru.
  • Dolgoročni cilj je omogočiti afriškim institucijam, da bodo lahko same zagotavljale mir in varnost.
 • Hitro odzivanje
  • Mehanizem za hitro odzivanje omogoča reševanje nujnih potreb z zagotavljanjem financiranja za prve faze ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in reševanje kriz.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 11. decembra 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep št. 3/2003 Sveta ministrov AKP-ES z dne 11. decembra 2003 o uporabi virov iz dolgoročnega proračuna za razvoj devetega ERS za vzpostavitev mirovne pomoči za Afriko (UL L 345, 31.12.2003, str. 108–111).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 617/2007 z dne 14. maja 2007 o izvajanju 10. Evropskega razvojnega sklada v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (UL L 152, 13.6.2007, str. 1–13).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 617/2007 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

2007/461/ES: Sklep št. 2/2007 Sveta ministrov AKP-ES z dne 25. maja 2007 glede odločitve o dodatnih dvostranskih prispevkih, ki jih upravlja Komisija, za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko (UL L 175, 5.7.2007, str. 35).

Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1–16).

Zadnja posodobitev 07.12.2016

Top