Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protisubvencijski ukrepi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protisubvencijski ukrepi

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/1037 – protisubvencijski ukrepi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila Evropske unije (EU) o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav zunaj EU in pogoje za uporabo izravnalnih ukrepov.

KLJUČNE TOČKE

 • Izravnalna dajatev se uporablja za odpravljanje škodljivih učinkov subvencioniranega uvoza na trg EU in ponovno vzpostavitev poštene konkurence. Dajatev plača uvoznik, poberejo pa jo nacionalni carinski organi zadevne države EU.
 • Če industrija iz EU meni, da je uvoz proizvoda iz države zunaj EU subvencioniran in škodi industriji EU, ki izdeluje enak proizvod, lahko vloži pritožbo pri Evropski komisiji.
 • Če pritožba vsebuje začetne dokaze o subvenciji ali škodi za industrijo EU ter vzročno zvezo med subvencijo in škodo, Komisija sproži protisubvencijsko preiskavo.
 • Komisija lahko naloži začasne izravnalne dajatve pred nadaljnjimi preiskavami, če protisubvencijska preiskava razkrije, da so izpolnjeni nekateri pogoji, ki lahko vključujejo naslednje:
  • uvoz prejema določeno subvencijo,
  • industriji EU je povzročena škoda,
  • med subvencijo in škodo obstaja vzročna zveza in
  • zaradi interesa EU je potrebno posredovanje za preprečitev škode.
 • Komisija lahko v 13 mesecih po nadaljnji preiskavi uvede dokončne ukrepe. Ti se običajno uporabljajo pet let.
 • V tem petletnem obdobju je mogoče vložiti zahtevo za vmesni pregled, kadar se okoliščine v zvezi s subvencioniranjem in škodo bistveno spremenijo in kadar so takšne spremembe dolgotrajne.
 • V zadnjem letu izvajanja ukrepov lahko industrija EU zaprosi Komisijo, da izvede pregled glede izteka ukrepov. S tem pregledom se ugotovi, ali bi iztek ukrepov lahko povzročil nadaljevanje ali ponovitev subvencioniranja in škode. V tem primeru se ukrepi lahko nadaljujejo še pet let.
 • Uvozniki lahko zahtevajo tudi nadomestilo za plačane dajatve, kadar menijo, da se je znesek subvencije znižal ali da je subvencija odpravljena.
 • Protisubvencijska pravila EU temeljijo na globalnih standardih, ki jih določa Svetovna trgovinska organizacija (STO).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (EU) 2016/1037 je kodificirana različica izvirnega akta (Uredba (ES) št. 597/2009) in njegovih nadaljnjih sprememb. Uporablja se od 20. julija 2016.

OZADJE

 • Subvencija je finančni prispevek, kot so nepovratna sredstva ali posojilo, ki ga običajno zagotovi vlada države zunaj EU in ki prinaša ugodnosti podjetju ali industriji, ki uvaža svoje proizvode v EU, s tem pa izkrivlja konkurenco na trgu EU. Da bi ukrepala proti temu izkrivljanju in ponovno vzpostavila pošteno konkurenco, lahko EU naloži tako imenovane izravnalne dajatve na takšen uvoz.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) (UL L 176, 30.6.2016, str. 55–91).

Zadnja posodobitev 27.02.2017

Top