Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Otrokove pravice v oboroženih spopadih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Otrokove pravice v oboroženih spopadih

POVZETEK:

Smernice EU o otrocih v oboroženih spopadih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

Zavezujejo EU, da obravnava kratko-, srednje- in dolgoročne vplive oboroženega spopada na otroke.

Njihov cilj je prepričati vlade in organizacije po svetu, da bi uporabljale humanitarno pravo in človekove pravice, ki varujejo otroke pred posledicami oboroženih spopadov.

Prav tako si prizadevajo, da bi ustavile novačenje otrok v oborožene sile in odpravo nekaznovanja kaznivih dejanj nad otroki.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Po navedbah Unicefa živi ena desetina vseh otrok na svetu na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi, kar ogroža njegovo preživetje, razvoj in življenjske priložnosti. Za reševanje tega problema je na voljo mednarodna zakonodaja, vključno s Konvencijo o otrokovih pravicah: namen Izbirnega protokola k tej konvenciji je preprečiti, da bi se otroci znašli v položaju, v katerem jih prizadenejo oboroženi spopadi.

Cilj EU in njenih držav je upoštevati in uskladiti svoje ukrepe z drugimi organi, kot sta posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za otroke v oboroženih spopadih in Delovna skupina Varnostnega sveta ZN za otroke v oboroženih spopadih, da bi bil učinek kar največji. Drugi upoštevni standardi človekovih pravic in humanitarnega prava, ki vodijo ukrepanje EU pri varovanju otrok, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi, so navedeni v prilogi k tem smernicam.

AKT

Posodobitev Smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih. Svet za splošne zadeve z dne 16. junija 2008

Zadnja posodobitev 25.09.2015

Top