Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smernice EU glede mučenja in drugega krutega ravnanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smernice EU glede mučenja in drugega krutega ravnanja

POVZETEK:

Smernice za politiko EU do držav zunaj EU glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

Smernice zagotavljajo operativno orodje, ki ga bo EU uporabljala pri odnosih z državami zunaj EU za boj proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim (npr. pretepanju v času odvzema prostosti).

KLJUČNE TOČKE

EU se bori proti mučenju in grdemu ravnanju s podporo mednarodnim instrumentom (npr. Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ženevskim konvencijam, statutu Mednarodnega kazenskega sodišča itd.) in z ukrepi v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), kot je ureditev trgovine z orodji za mučenje.

Ukrepi EU za boj proti mučenju in grdemu ravnanju v zvezi z državami zunaj EU vključujejo naslednje:

 • vzpostavitev političnih dialogov z državami zunaj EU in regionalnimi organizacijami. Smernice za dialoge o človekovih pravicah določajo jasne pogoje in načela na tem področju,
 • predložitev političnih pobud (demarš) in izdajanje javnih izjav, s katerimi se relevantne države zunaj EU poziva k sprejemanju učinkovitih ukrepov proti mučenju in drugemu grdemu ravnanju,
 • spodbujanje sodelovanja s civilno družbo pri dvostranskem in večstranskem sodelovanju, zlasti v okviru akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo (2015–2019), ki podpira nevladne organizacije pri boju proti mučenju,
 • vloge opazovalcev za predstavnike veleposlaništva EU na sodnih obravnavah, kjer obstaja bojazen, da je bil obtoženec podvržen mučenju ali grdemu ravnanju.

V skladu s temi smernicami EU poziva države zunaj EU, da sprejmejo naslednje ukrepe:

 • preprečitev, prepoved in obsodba mučenja in grdega ravnanja,
 • upoštevanje in izvajanje mednarodnih norm in postopkov (npr. Konvencije Združenih narodov proti mučenju),
 • vzpostavitev zaščitnih ukrepov in postopkov, povezanih s kraji odvzema prostosti,
 • zagotavljanje rehabilitacije za žrtve in povračila škode žrtvam,
 • vzpostavitev domačih pravnih jamstev,
 • boj proti nekaznovanju,
 • ustanovitev skupin, ki potrebujejo posebno zaščito (npr. begunci, prosilci za azil ali zaporniki),
 • omogočanje mehanizmov za nadzor pridržanj,
 • vzpostavitev nacionalnih institucij za preprečevanje mučenja,
 • okrepitev pravosodnega sistema,
 • zagotavljanje učinkovitega usposabljanja za organe kazenskega pregona, vojaško osebje in zdravstveno osebje glede mučenja in grdega ravnanja,
 • preprečitev vseh oblik ustrahovanja ali povračilnih ukrepov,
 • izvajanje obdukcij.

OZADJE

Spoštovanje človekovih pravic je ena od temeljnih prednostnih nalog zunanjih odnosov EU. Obvezen del tega dela je boj proti mučenju in grdemu ravnanju, in sicer kljub obstoju številnih mednarodnih instrumentov, ki prepovedujejo to vrsto hude kršitve človeškega dostojanstva.

Namen ukrepov EU, ki jih močno podpirajo vse države EU, je preprečevanje in odprava mučenja in grdega ravnanja ter boj proti nekaznovanju odgovornih oseb. To delo dopolnjuje akcijski načrt EU za boj proti smrtni kazni.

AKT

Smernice za politiko EU do tretjih držav glede mučenja in drugih krutih nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja – posodobitev Smernic 6129/1/12 REV1, 20. marec 2012.

Zadnja posodobitev 08.03.2016

Top