Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)

 

POVZETEK:

Člen 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV POGODBE?

  • Člen 214 zagotavlja glavno pravno podlago za humanitarno pomoč Evropske unije (EU). Pooblašča EU, da zagotavlja pomoč, podporo in zaščito žrtvam naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek, ljudem v državah zunaj EU.
  • Člen 196 daje EU pristojnost za podpiranje in dopolnjevanje dejavnosti držav EU na področju socialne zaščite.

KLJUČNE TOČKE

  • Generalni direktorat Evropske komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO) je odgovoren za dostavo pomoči žrtvam kriz in naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek.
  • ECHO upravlja tudi mehanizem EU na področju civilne zaščite.
  • Pred kratkim, v letu 2016, je ECHO postal odgovoren za upravljanje nujne pomoči znotraj EU.

Humanitarna pomoč

Na podlagi mednarodnih načel, zapisanih v Evropskem soglasju o humanitarni pomoči, EU zagotavlja humanitarno pomoč na podlagi potreb. Osredotočena je na najranljivejše žrtve.

ECHO financira humanitarno pomoč na podlagi uredbe o humanitarni pomoči iz leta 1996, ki dovoljuje financiranje operacij humanitarne pomoči zunaj EU za zagotavljanje pomoči, podpore in zaščite ljudem, ki jih prizadenejo naravne nesreče ali nesreče, ki jih je povzročil človek, in podobne izredne razmere. ECHO posreduje v partnerstvu z organizacijami, kot so nevladne organizacije, skladi, programi in specializirane agencije Združenih narodov, Rdeči križ in Rdeči polmesec ter specializirane agencije držav EU.

Nujna pomoč znotraj EU

  • Uredba (EU) 2016/369 omogoča EU, da zagotavlja nujno pomoč državam EU, ki jih prizadenejo izjemno hude nesreče, ki jih povzroči človek, ali naravne nesreče, ki imajo hude, obsežne humanitarne posledice, kot so potresi, poplave in industrijske nesreče. Treba jo je uporabiti samo, kadar se drugi instrumenti izkažejo kot nezadostni, in je namenjena podpiranju in dopolnjevanju dejavnosti prizadete države/prizadetih držav EU.

Civilna zaščita

  • ECHO je dejaven tudi v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, znotraj in zunaj EU prek mehanizma civilne zaščite EU, ki si prizadeva okrepiti sodelovanje in usklajevanje med EU in državami EU na področju civilne zaščite. Pod posebnimi pogoji lahko sodelujejo tudi nekatere države zunaj EU.
  • Njegov glavni cilj je izboljšati učinkovitost sistemov za preprečevanje, pripravo in odziv na vse vrste naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, znotraj in zunaj EU.
  • Mehanizem ima vozlišče 24/7, center za usklajevanje nujnega odziva, ki usklajuje operacije, pa tudi zmogljivost za nujni odziv („prostovoljni nabor zmogljivosti“), ki združuje vrsto reševalnih ekip, strokovnjakov in opreme, ki so v pripravljenosti v državah EU, v katerih so vzpostavljene.
  • Čeprav je mehanizem osredotočen na zaščito ljudi, zajema tudi okolje in premoženje, vključno z naravno dediščino.

OZADJE

Več informacij je na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Člen 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 143).

Člen 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 135–136).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči (UL L 163, 2.7.1996, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1257/96 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924–947).

Uredba Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji (UL L 70, 16.3.2016, str. 1–6).

Zadnja posodobitev 22.09.2016

Top