Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument humanitarne pomoči EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Instrument humanitarne pomoči EU

 

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 o humanitarni pomoči

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Namen humanitarne pomoči EU je nuditi pomoč, podporo in zaščito ljudem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, in podobne izredne razmere. Poudarek je na najbolj ranljivih žrtvah.
  • Ta uredba določa glavne cilje, načela in postopke izvajanja humanitarne pomoči EU.

KLJUČNE PREDNOSTNE NALOGE

Načela

Pomoč EU mora:

Upravičenci

Pomoč EU usklajuje oddelek Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO).

Finančna sredstva so namenjena državam izven EU.

Področja uporabe

Humanitarno pomoč je mogoče zagotoviti v številnih oblikah, odvisno od značilnosti izrednih razmer, vključno z naslednjim:

  • hrano in prehrambno podporo,
  • zdravniško in psihosocialno pomočjo,
  • vodo in sanitarnimi sredstvi,
  • zatočiščem,
  • nujnimi popravili infrastrukture,
  • odstranjevanjem min,
  • izobraževanjem.

Humanitarna pomoč se lahko uporablja tudi za zmanjševanje tveganja nesreč.

Financiranje

EU je skupaj s svojimi državami članicami vodilni donator humanitarne pomoči na svetu. Leta 2014 je približno 121 milijonov ljudi iz več kot 80 držav prejelo pomoč iz EU v skupni višini več kot 1,27 milijarde evrov.

Podpore so bile tako deležne vse večje regije, kjer vladajo izredne razmere, med drugim Sirija, Južni Sudan, Jemen in Ukrajina.

Usklajevanje s partnerji

Humanitarno pomoč EU razdeljuje več kot 200 partnerskih organizacij, na primer agencije Združenih narodov, mednarodne organizacije, kot je Rdeči križ, in številne nevladne organizacije (NVO).

Če želijo partnerske organizacije prejeti sredstva za humanitarni projekt, morajo oddati predlog za financiranje ter upoštevati stroge smernice glede ocenjevanja projektov in nadzora nad njimi.

Partnerji morajo prejemanje podpore EU potrditi tako, da na lokacijah projektov vidno namestijo znake EU.

Poleg tega morajo pozorno usklajevati svoje projekte, da zagotovijo hitro in učinkovito pomoč.

Dolgoročno ukrepanje

Humanitarna pomoč se dodeljuje tudi za krepitev odpornosti na krize v prihodnosti z zagotavljanjem dolgoročnih razvojnih koristi v skladu s:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 5. julija 1996.

OZADJE

Več informacij je na voljo:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči (UL L 163, 2.7.1996, str. 1–6)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1257/96 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.07.2016

Top