Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, v Evropski uniji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, v Evropski uniji

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2009) 82 final) – Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • To sporočilo opredeljuje pristop Evropske unije (EU) za boljše predvidevanje in obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek. V tem smislu predlaga niz ukrepov, ki jih je treba izvajati na ravni EU.
 • Sporočilo je pripravilo podlago za močnejšo osredotočenost na preprečevanje v revidirani zakonodaji EU o civilni zaščiti (Sklep št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite), ki določa temelj za izvajanje obširne politike obvladovanja tveganja nesreč in spodbuja celovit pristop za vsa naravna tveganja in tveganja, ki jih povzroči človek, od preprečevanja nesreč in pripravljenosti, pa vse do odzivanja.

KLJUČNE TOČKE

Izguba življenj ter gospodarska in okoljska škoda so najresnejše posledice naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, kaže pa, da se povečujeta tako njihovo število kot tudi resnost. Vse večja izpostavljenost takšnim nesrečam je zlasti posledica učinkov podnebnih sprememb ter mestnega in industrijskega razvoja.

Strategija, ki jo predlaga Evropska komisija, sodi v sklop instrumentov, ki zajema zunanjo in notranjo dimenzijo. Ne zajema pa nujnih primerov, povezanih s konflikti ali terorizmom.

Glavni ukrepi

Ta strategija za leto 2009 temelji na treh glavnih temah:

 • razvijanje obstoječega znanja za izboljšanje učinkovitosti politik za preprečevanje, kar vključuje
  • zbiranje primerljivih informacij o dejavnikih nesreč,
  • najboljše prakse v postopkih obvladovanja tveganja (načrtovanje rabe zemljišč, načrti ukrepov ob nesrečah) in
  • določanje območij tveganj v EU,
 • krepitev sodelovanja vseh, ki so vključeni v obvladovanje nesreč, v okviru strokovne mreže, da bi se izboljšalo upravljanje ukrepov EU ter nacionalnih in regionalnih ukrepov, ter boljše informiranje državljanov o številki EU za klic v sili, tj. številki 112,
 • uporaba obstoječe zakonodaje in finančnih instrumentov za preventivne ukrepe, na primer na področju razvoja podeželja, civilne zaščite, varstva okolja, raziskav ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Močnejši poudarek na preprečevanju v zakonodaji o civilni zaščiti

Decembra 2013 sta Svet in Evropski parlament sprejela sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Ta sklep, ki se uporablja od 1. januarja 2014, med drugim uvaja močnejši poudarek na preprečevanju nesreč ter pravila, povezana z oceno tveganja in oceno zmogljivosti obvladovanja tveganj, obenem pa določa velikopotezen sklop pobud, ki bi jih izvajala Komisija (vključno z oceno tveganja, zmogljivostjo obvladovanja tveganja in prostovoljnim strokovnim pregledom).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (COM(2009) 82 final, 23.2.2009).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924–947).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (COM(2010) 600 final, 26.10.2010).

Zadnja posodobitev 17.01.2017

Top