Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Občutljivi morski ekosistemi: zaščita pred pridnenim ribolovom na odprtem morju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občutljivi morski ekosistemi: zaščita pred pridnenim ribolovom na odprtem morju

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 734/2008 — varstvo občutljivih morskih ekosistemov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za ribiška plovila, ki so registrirana v državah Evropske unije (EU) in uporabljajo orodje za pridneni ribolov* na območjih odprtega morja, ki ga nadzorujejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, ali kjer imenovane organizacije še niso sprejele ukrepov za to ribištvo.

KLJUČNE TOČKE

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO)

 • RFMO so v skladu s Konvencijo ZN o pomorskem pravu mednarodne organizacije, prek katerih obalne in druge države, ki ribarijo na odprtem morju, sodelujejo pri ohranjanju in upravljanju staleža rib, s poudarkom na izrazito selivskih ali čezconskih staležih rib* na določenem geografskem območju.
 • Organizacije RFMO imajo pooblastila za vzpostavitev ukrepov za ohranjanje in upravljanje, kot so omejitve ulova in ribolovne meje, tehničnih ukrepov in nadzornih ukrepov.
 • EU, ki jo zastopa Evropska komisija, igra pomembno vlogo v številnih organizacijah RFMO.

Področje uporabe

Uredba se nanaša na plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti s pridnenim orodjem:

 • izven območja RFMO,
 • na območju, kjer je RFMO še v fazi razvoja in veljajo začasni ukrepi za varstvo morskega okolja.

Posebne ribolovne karte

Dejavnosti pridnenega ribolova so dovoljene le, če ni nevarnosti škodljivih posledic za občutljive morske ekosisteme. Plovila, registrirana v EU, ki uporabljajo pridneno orodje na teh območjih, morajo pridobiti posebno ribolovno karto. Zahtevki morajo vsebovati natančen ribolovni načrt, ki določa zlasti:

 • območje dejavnosti,
 • ciljne vrste,
 • vrsto orodja in globino, na kateri se bo uporabljalo,
 • zemljevid globinskega profila morskega dna na načrtovanem ribolovnem območju, če organi izdajatelji tega še nimajo.

Karto izda država, v kateri je plovilo registrirano. Odgovorni organi države morajo:

 • pred izdajo karte oceniti podatke, ki se nanašajo na občutljive morske ekosisteme na določenem območju v ribolovnem načrtu. Na območjih, za katera znanstveno mnenje še ni bilo podano in še ni na voljo, je uporaba pridnenega orodja prepovedana,
 • biti obveščeni o vsaki spremembi ribolovnega načrta, da ocenijo, ali bodo občutljivi morski ekosistemi ogroženi,
 • plovilom, ki ne ravnajo v skladu z ribolovnim načrtom, odvzeti karto.

Zaprtje območja

V skladu z Resolucijo 61/105 Generalne skupščine ZN iz leta 2006 morajo države EU opredeliti območja, kjer se pojavljajo občutljivi morski ekosistemi ali kjer ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih informacij obstaja velika možnost, da se pojavijo, in zapreti ta območja za ribolov s pridnenim orodjem. Komisija mora biti obveščena o kakršnem koli zaprtju in mora o njem obvestiti ostale države EU.

Spremljanje

Opazovalci spremljajo dejavnosti plovil s posebno ribolovno karto, dokler ni ribolovni načrt izveden. Pri tem morajo:

 • zbirati informacije o ulovu,
 • zabeležiti spremembe ribolovnega načrta,
 • zabeležiti vsako nepredvideno odkritje občutljivih ekosistemov in
 • beležiti globino, na kateri se orodje uporablja.

Poročilo se v roku 20 dni po koncu opazovanja predloži pristojnim organom zadevne države EU. Kopija se pošlje Komisiji.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 31. julija 2008.

* KLJUČNI POJMI

Orodje za pridneni ribolov: orodje, ki se pri običajnem ribolovu dotika morskega dna, vključno s pridnenimi vlečnimi mrežami, strgačami, pridnenimi zabodnimi mrežami, pridnenimi parangali, vršami in pastmi.

Čezconski stalež rib: ribolovni viri, ki se selijo med gospodarskimi območji izključitve (tj. območje morja, kjer ima država posebne pravice izkoriščanja in uporabe morskih virov) in odprtim morjem.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 734/2008 z dne 15. julija 2008 o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov (UL L 201, 30.7.2008, str. 8–13).

Zadnja posodobitev 04.10.2016

Top