Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska centralna banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska centralna banka (ECB)

 

POVZETEK:

Protokol (št. 4) – statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

KAJ JE NAMEN PROTOKOLA (ŠT. 4) POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

Protokol določa statut Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske centralne banke (ECB).

KLJUČNE TOČKE

 • ECB je centralna banka evroobmočja in neodvisna institucija Evropske unije (EU), ki tvori jedro Evrosistema, ki vodi denarno politiko v evroobmočju, ter ESCB.
 • Evrosistem sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke (NCB) držav evroobmočja, ESCB pa sestavljajo ECB in NCB vseh držav EU. Evrosistem in ESCB bosta obstajala skupaj toliko časa, dokler ne bodo vse države EU vstopile v evroobmočje.
 • Poglavitni cilj ECB je ohranjanje stabilnosti cen, tj. ohranjanje vrednosti evra. Če to ni v nasprotju s poglavitnim ciljem, pa podpira tudi splošne ekonomske politike v EU.
 • Temeljne naloge ECB so:
  • opredeliti in izvajati denarno politiko evroobmočja,
  • opravljati devizne posle,
  • imeti in upravljati uradne devizne rezerve držav evroobmočja,
  • podpirati nemoteno delovanje plačilnih sistemov.
 • Poleg tega ECB zbira tudi statistične podatke o opravljanju svojih nalog v sodelovanju z NCB in ima izključno pravico odobriti izdajanje evrobankovcev v EU.
 • Skupaj z nacionalnimi nadzorniki izvaja tudi bančni nadzor v evroobmočju in drugih sodelujočih državah znotraj enotnega mehanizma nadzora. To odgovornost je prevzela leta 2014, da bi prispevala k varnosti in zanesljivosti kreditnih institucij ter stabilnosti finančnega sistema.
 • Organi odločanja ECB so Svet ECB, Izvršilni odbor in Razširjeni svet. Svet ECB, tj. glavni organ odločanja, sestavljajo člani Izvršilnega odbora in guvernerji NCB evroobmočja. Izvršilni odbor, ki je odgovoren za vodenje denarne politike in tekoče poslovanje, sestavljajo predsednik, podpredsednik in še štirje člani. Razširjeni svet, ki izvaja naloge, ki jih mora ECB opravljati, dokler vse države EU ne sprejmejo evra, sestavljajo predsednik, podpredsednik in guvernerji NCB vseh držav EU.
 • Nadzorni odbor je bil ustanovljen v okviru enotnega mehanizma nadzora in izvaja naloge, povezane z bančnim nadzorom. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, štirje predstavniki ECB in po en predstavnik vsakega nacionalnega nadzornega organa v sodelujočih državah znotraj enotnega mehanizma nadzora.
 • ECB je bila ustanovljena leta 1998, sedež pa ima v Frankfurtu v Nemčiji.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Protokol (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (UL L C 202, 7.6.2016, str. 230-250).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 6 – Evropska centralna banka – Člen 282 (UL C 202, 7.6.2016, str. 167).

Zadnja posodobitev 14.03.2017

Top