Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ponovna uporaba, recikliranje in predelava delov in materialov vozil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ponovna uporaba, recikliranje in predelava delov in materialov vozil

Proizvajalci morajo načrtovati vozila tako, da se omogoči ponovna uporaba, recikliranje ali predelava minimalne količine delov in materialov, ko se vozilu izteče življenjska doba. Cilj je zmanjšati količino odpadkov, ki jih ustvarijo tako imenovana izrabljena vozila.

AKT

Direktiva 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave ter o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

POVZETEK

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva določa upravne in tehnične predpise, da bi zagotovila čim večjo ponovno uporabo, recikliranje in predelavo delov in materialov vozila. Zagotavlja, da ponovno uporabljeni sestavni deli ne povzročajo nikakršnih tveganj za varnost ali okolje.

KLJUČNE TOČKE

  • Ta zakonodaja Evropske unije (EU) se uporablja za nove modele avtomobilov, karavanov, vozil za prevoz ljudi in lahkih tovornih vozil (npr. kombijev) ter modele, ki se že proizvajajo.
  • Nova vozila se lahko v EU prodajajo samo, če je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati najmanj 85 % njihove mase ali ponovno uporabiti in/ali predelati najmanj 95 % njihove mase.
  • Proizvajalci morajo imeti strategije za ustrezno izpolnjevanje zahtev zakonodaje v zvezi s ponovno uporabnostjo ter možnostjo recikliranja in predelave.
  • Če nacionalni organi menijo, da so te strategije zadovoljive, proizvajalec prejme potrdilo o skladnosti. To je veljavno najmanj dve leti.
  • Ponovna uporaba nekaterih sestavnih delov, kot so zračne blazine, varnostni pasovi in ključavnice volana, je prepovedana, teh delov pa se v novih vozilih ne sme uporabiti, saj bi lahko predstavljali tveganje za varnost in okolje.
  • Zakonodaja se ne uporablja za vozila za posebni namen, kot so oklepna vozila in reševalna vozila, ali vozila, ki se proizvajajo v majhnih serijah, kar pomeni manj kot 500 vozil ene družine tipov, ki se proda letno v vsaki državi EU.

Posebna zakonodaja določa ukrepe za preprečevanje in omejevanje odpadkov iz izrabljenih vozil in njihovih sestavnih delov, ter zagotavlja njihovo ponovno uporabo, recikliranje in predelavo, kjer je to mogoče.

OZADJE

Izrabljena vozila vsako leto ustvarijo od 8 do 9 milijonov ton odpadkov v EU.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o izrabljenih vozilih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2005/64/ES

15.12.2005

15.12.2006

UL L 310, 25.11.2005, str. 10-27

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/1/ES

3.2.2009

-

UL L 9, 14.1.2009, str. 31-32

Zadnja posodobitev 25.08.2015

Top