Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila – homologacijski sistem EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorna vozila – homologacijski sistem EU

POVZETEK:

Direktiva 2007/46/ES o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva zagotavlja državam EU skupni pravni okvir za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

V skladu z direktivo je homologacija obvezna za vse kategorije celotnih vozil, vključno s tistimi, izdelanimi v več fazah. Direktiva določa:

usklajen okvir s splošnimi tehničnimi zahtevami za homologacijo novih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila, zato da bi olajšali njihovo registracijo, prodajo in začetek uporabe v EU;

predpise za prodajo in začetek uporabe delov in opreme vozil.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva se uporablja za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse, ki so zdaj zajeti v celoti usklajene zahteve EU.

Homologacijski sistem EU temelji na načelihodobritve s strani tretje stranke in medsebojnega priznavanja teh odobritev.

V skladu z režimom homologacije mora nacionalna tehnična služba tip vozila, preden je to dano na trg, preskusiti v skladu z zakonodajo. Nacionalni homologacijski organ nato na podlagi teh preskusov izda homologacijo („ES-certifikat“). Proizvajalec lahko vloži prošnjo za homologacijo v kateri koli državi EU.

Zadostuje, da je vozilo homologirano v eni od držav EU za vsa vozila tega tipa, da ga je mogoče registrirati brez dodatnih pregledov v celotni EU na podlagi njihovega certifikata o skladnosti. Certifikat o skladnosti je izjava proizvajalca, da je vozilo skladno z zahtevami EU za homologacijo. Proizvajalec je odgovoren za zagotavljanje skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

Direktiva 2007/46/ES je tista, ki zajema predvsem upravne postopke, ki jih je treba upoštevati pri homologaciji vozil.

Dejanske tehnične zahteve, v skladu s katerimi je treba preskusiti vozila, so zajete v drugih besedilih EU, ki so navedene v Prilogi IV k Direktivi. Ta besedila na primer:

določajo obvezno uporabo nekaterih lastnosti, kot so ESC (elektronski nadzor stabilnosti), nova in izboljšana ogledala, uporaba luči podnevi, bočna zaščita, ki preprečuje, da bi pešci in kolesarji padli pod vozila, in naprave proti pršenju;

opredeljujejo dodatne zahteve za avtobuse (izhodi v sili, ki so primerni za prostornino vozila, preprost dostop za osebe z omejeno mobilnostjo, ustrezen prostor za preživetje v primeru nesreče s prevračanjem vozila itd.);

zajemajo tudi nekatere okoljske obveznosti, kot so standardizirane meritve emisij CO2, omejitve emisij onesnaževal, poraba goriva, moč motorja ali emisije hrupa vozil.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva je začela veljati 29. oktobra 2007, države EU pa so jo morale v nacionalno zakonodajo vključiti do 28. aprila 2009. Glede na kategorijo vozila je bilo direktivo treba postopoma uvesti v obdobju 2009-2014.

OZADJE

Glavni namen zakonodaje EU o homologaciji vozil je zagotoviti, da nova vozila ter sestavni deli in tehnične enote, ki so v prodaji na trgu, zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in varstva okolja.

KLJUČNI POJMI

* Homologacija tretjega subjekta: homologacija, ki jo izda tretji subjekt, na primer akreditiran neodvisni organ, ki ga potrdi država EU.

* Vzajemno priznavanje: države EU priznajo potrdila o homologaciji, ki jih izdajo imenovani organi v drugih državah EU.

AKT

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2007/46/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo

Zadnja posodobitev 04.01.2016

Top