Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odposlanec za MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odposlanec za MSP

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2008) 394 final) – „Najprej pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ za Evropo

Odposlanec za mala in srednja podjetja (MSP) deluje kot posrednik med Evropsko komisijo in skupnostjo MSP ter ima dvojno vlogo hkratnega delovanja v Komisiji in komunikacije z zunanjim svetom. Odposlanec prisluhne težavam MSP in predstavlja njihove interese v zakonodajnem procesu EU. Ne le da odposlanec Komisiji podeli človeško podobo pri poslovanju z evropskimi MSP, temveč hkrati tudi poudarja njihov pomen za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi.

Konkurenčnost Evropske unije (EU) je globoko odvisna od blaginje njenih MSP. 23 milijonov MSP v EU tvori 99 % vseh podjetij v EU in predstavlja večino ustvarjenih novih delovnih mest. MSP so torej pomemben vir rasti, povečanja zaposlitev in boljših delovnih mest v evropskem gospodarstvu, kar so ključni cilji lizbonske strategije.

Čeprav nanje vplivajo številne politike EU, je za MSP težko najti nekoga, ki bi prisluhnil njihovemu mnenju.

Ker jim je želela Evropska komisija ponuditi priložnost, da izrazijo svoje mnenje, in s tem v praksi implementirati načelo „najprej pomisli na male“, določeno v Evropski listini za mala podjetja, ki jo je sprejel Evropski svet v Santa Maria de Feiri junija 2000, se je odločila imenovati odposlanca za MSP.

Interno je vloga odposlanca izboljšanje ozaveščenosti Komisije o težavah, s katerimi se soočajo MSP. Odposlanec preučuje politike EU, ki bi lahko vplivale na MSP, in skrbi za to, da so njihovi interesi in posebne potrebe upoštevani pri oblikovanju politik.

Naloga odposlanca je del sistema presoje vplivov, s katerim je zagotovljeno, da so predlogi Komisije predhodno ocenjeni glede njihovih gospodarskih, okoljskih in socialnih učinkov. Ključni prispevek odposlanca za MSP je zagovarjanje MSP v zgodnji fazi zakonodajnega postopka in s tem predvidevanje učinkov novih zakonov.

Na ta način delo odposlanca za MSP izboljša usklajevanje znotraj Komisije glede težav, ki zadevajo MSP.

Na zunanji ravni je odposlanec vidna oseba za stik, ki jo prepozna skupnost MSP. Vloga odposlanca je, da prek neposrednega stika, tako rednega kot tudi neformalnega, prisluhne MSP in njihovim predstavniškim organizacijam. Poleg zbiranja informacij odposlanec obvešča MSP o programih EU in financiranju ter lahko neposredno odgovarja na njihova vprašanja. Z vzpostavitvijo dialoga med EU in evropskimi podjetji prispeva odposlanec k izboljšanju upravljanja v Evropi.

Prvi odposlanec za MSP je bil imenovan v letu 2001.

Trenutna odposlanka EU za MSP je Elżbieta Bieńkowska, komisarka Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

„Mreža odposlancev EU“ na spletnem mestu Evropske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – „Najprej pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ za Evropo (COM(2008) 394 final z dne 25. junija 2008).

Z odposlancem EU za MSP lahko stopite v stik na naslednjem naslovu: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgium ali prek e-pošte: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Zadnja posodobitev 01.12.2016

Top