Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Namestitev pnevmatik motornih vozil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Namestitev pnevmatik motornih vozil

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 458/2011 – zahteve za homologacijo za motorna vozila in njihove priklopnike glede na namestitev pnevmatik

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Opredeljuje zahteve, ki se uporabljajo za ES-homologacijo za namestitev pnevmatik na vozila naslednjih kategorij.
  • M: motorna vozila, načrtovana in izdelana za prevoz potnikov, ki imajo vsaj štiri kolesa.
  • N: motorna vozila, namenjena in izdelana za prevoz blaga, ki imajo vsaj štiri kolesa.
  • O: priklopna vozila.
 • Izvaja Uredbo (ES) št. 661/2009 o splošni varnosti motornih vozil.

KLJUČNE TOČKE

Zahteve v zvezi s sestavo pnevmatik

V skladu z uredbo o splošni varnosti motornih vozil so pnevmatike razvrščene v tri kategorije, in sicer C1, C2 in C3.

Vse pnevmatike morajo biti nameščene na vozilo in imeti enako zgradbo, razen zasilnih rezervnih pnevmatik*.

Prostor, v katerem se vrti kolo, mora omogočati neovirano gibanje pnevmatik in platišč.

Pnevmatike, nameščene na vozilo, imajo največjo dovoljeno obremenitev in morajo biti opremljene s simbolom hitrostnega razreda. Ta vidika morata biti združljiva z zadevnimi vozili.

Če ima vozilo rezervno kolo, mora spadati v eno izmed dveh kategorij:

 • standardna rezervna enota enake velikosti kot pnevmatike, nameščene na vozilo;
 • zasilna rezervna enota tipa, primernega za uporabo na vozilu.

Pravila o ES-homologaciji

Proizvajalec vozila mora predložiti vlogo za ES-homologacijo pristojnemu organu. Ta vloga mora vsebovati nekatere informacije, zlasti:

 • znamko in tip vozila,
 • število osi in koles,
 • ključne značilnosti pnevmatik.

Če pristojni organ meni, da vozilo izpolnjuje vse zahteve glede namestitve pnevmatik, podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu z Direktivo 2007/46/ES.

Uredba (EU) 2015/166 spreminja Uredbo (EU) št. 458/2011 in jo prilagaja tehničnemu napredku glede na neobvezno rezervno kolo za vozila kategorije N1 (ki prevažajo blago in imajo največjo maso do vključno 3,5 tone).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 2. junija 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNI POJMI

Zasilna rezervna pnevmatika: pnevmatika, načrtovana za začasno uporabo pri tlaku, ki je višji od tlaka, določenega za standardne in ojačane pnevmatike

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 458/2011 z dne 12. maja 2011 o zahtevah za homologacijo za motorna vozila in njihove priklopnike glede na namestitev pnevmatik ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 124, 13.5.2011, str. 11–20)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 458/2011 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 07.07.2016

Top