Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemi za preprečevanje škropljenja za motorna vozila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemi za preprečevanje škropljenja za motorna vozila

Uredba (EU) št. 109/2011 - sistemi za preprečevanje škropljenja

AKT

Uredba Komisije (EU) št. 109/2011 z dne 27. januarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za nekatere kategorije motornih vozil in njihovih priklopnikov v zvezi s sistemi za preprečevanje škropljenja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba opredeljuje zahteve za homologacijo sistemov za preprečevanje škropljenja* za nekatere kategorije motornih vozil. Izvaja Uredbo (ES) št. 661/2009 o splošni varnosti motornih vozil.

KLJUČNE TOČKE

Kategorije motornih vozil

Uredba uporablja kategoriji N in O, ki zajemata motorna vozila z najmanj štirimi kolesi, zasnovana in izdelana za prevoz blaga, in priklopnike.

Zahteve za sistem za preprečevanje škropljenja

Naprave za preprečevanje škropljenja so na splošno nameščene nad kolesi vozila in lahko zajemajo blatnik*, zunanje zaslone* in zavesice*.

Naprava mora pri normalni uporabi na mokri cesti pravilno delovati. Priznajo se naslednje vrste naprav:

naprave absorpcijskega tipa,

naprave, ki ločujejo vodo od zraka.

Homologacija

Proizvajalec naprave in proizvajalec vozila morata pristojnemu nacionalnemu organu predložiti vlogo za podelitev ES-homologacije. Ta vloga mora vsebovati nekatere informacije, zlasti:

znamko in tip naprave ali vozila,

število osi in koles vozila,

opis sistema za preprečevanje škropljenja in njegovih sestavnih delov.

Proizvajalec naprave za preprečevanje škropljenja mora predložiti upravne dokumente za ES-homologacijo sistemov za preprečevanje škropljenja kot samostojnih tehničnih enot.

Proizvajalec vozila mora predložiti upravne dokumente za:

ES-homologacijo vozila v zvezi z namestitvijo naprav za preprečevanje škropljenja,

certifikat o homologaciji za vgrajeno napravo.

Če pristojni organ meni, da naprava ali vozilo izpolnjuje vse zahteve glede sistemov za preprečevanje škropljenja, podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu z Direktivo 2007/46/ES.

KLJUČNI POJMI

* Sistem za preprečevanje škropljenja: sistem, ki zmanjšuje škropljenje vode s ceste s pomočjo blatnikov, zaslonov in zavesic (glejte spodaj).

* Homologacija: pomeni, da so bili opravljeni preskusi, da bi se zagotovilo upoštevanje ustreznih regulativnih, tehničnih in varnostnih zahtev.

* Blatnik: tog del vozila, ki preprečuje, da bi se voda s ceste, ki jo mečejo kolesa, razpršila v zrak.

* Zaslon: običajno je pritrjen na zadnji odbijač in preprečuje, da bi dež in blato poškropila druge avtomobile in mimoidoče.

* Zavesica: gibljiv del, nameščen navpično za kolesom, ki zmanjšuje škropljenje z mokrih cest.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 109/2011

1.3.2011

-

UL L 34, 9.2.2011, str. 2-28

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 2015/166

24.2.2015

-

UL L 28, 4.2.2015, str. 3-39

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1-24)

Zadnja posodobitev 24.09.2015

Top