Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemi za brisanje in pranje vetrobranskih stekel avtomobilov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemi za brisanje in pranje vetrobranskih stekel avtomobilov

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1008/2010 – zahteve za homologacijo sistemov za brisanje in pranje vetrobranskih stekel na nekaterih motornih vozilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Ta uredba določa pravila glede sistemov za brisanje* in pranje* na motornih vozilih.
  • Njen namen je prilagoditi trenutne zahteve znanstvenemu in tehničnemu razvoju.

KLJUČNE TOČKE

Uredba opredeljuje zahteve za homologacijo sistemov za brisanje in pranje vetrobranskih stekel na motornih vozilih. Je sestavni del izvajanja Uredbe (ES) št. 661/2009 o zahtevah za homologacijo za varnost motornih vozil.

Zadevni tipi vozil

Ta uredba velja za vozila kategorije M1, tj. vozila, načrtovana in izdelana za prevoz potnikov, z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.

Zahteve glede sistemov za brisanje in pranje vetrobranskih stekel

Proizvajalci morajo motorna vozila opremiti s:

  • sistemom za brisanje, ki je sestavljen iz ročic brisalcev. Sistem za brisanje vetrobranskega stekla mora imeti najmanj dve hitrosti brisanja. Polje brisalcev vetrobranskega stekla mora zajemati vsaj 98 % vidnega polja A in vsaj 80 % vidnega polja B (ti polji sta opredeljeni v odstavkih 2.2 in 2.4 Priloge 18 k Pravilniku UNECE št. 43);
  • sistemom za pranje, ki brizga tekočino v ciljno polje na vetrobranskem steklu, pri čemer ne sme puščati, nobena cev se ne sme sneti in nobena šoba se ne sme pokvariti. Sistem mora dovajati dovolj tekočine, da očisti vsaj 60 % vidnega polja A.

Uredba določa tudi preskusne postopke za preverjanje skladnosti naprav.

Vloga za EU-homologacijo

Proizvajalec vozila mora pristojnemu homologacijskemu organu predložiti vlogo za homologacijo vozila. Proizvajalec ima na voljo dve možnosti:

  • vloži lahko vlogo za homologacijo vsakega tipa vozila glede na sistem za brisanje in pranje vetrobranskega stekla ali;
  • vloži lahko vlogo za homologacijo tipa sistema za pranje vetrobranskega stekla kot samostojne tehnične enote.

EU-vloga mora vsebovati naslednje informacije:

  • znamko in tip vozila,
  • podroben tehnični opis sistemov za brisanje in pranje,
  • opis načina delovanja sistemov za brisanje in pranje.

Če pristojni organ meni, da vozilo izpolnjuje vse zahteve glede sistemov za brisanje in pranje vetrobranskih stekel, podeli EU-homologacijo in izda številko homologacije v skladu z Direktivo 2007/46/ES.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 30. novembra 2010.

* KLJUČNA POJMA

Sistem za brisanje vetrobranskega stekla: sistem za brisanje zunanje površine vetrobranskega stekla.

Sistem za pranje vetrobranskega stekla: sistem za shranjevanje, prenos in brizganje tekočine na zunanjo površino vetrobranskega stekla.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 1008/2010 z dne 9. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za sisteme za brisanje in pranje vetrobranskih stekel na nekaterih motornih vozilih ter izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 292, 10.11.2010, str. 2–20).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1008/2010 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1-160).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1-24).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 27.10.2016

Top