Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varna motorna vozila in priklopniki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varna motorna vozila in priklopniki

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 661/2009 – homologacija motornih vozil in priklopnikov

POVZETEK

Nova motorna vozila morajo izpolnjevati enake tehnične zahteve po vsej Evropski uniji (EU). To pomaga zagotavljati visoko raven varnosti v cestnem prometu in varstva okolja ter povečuje konkurenčnost avtomobilske industrije EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa tehnične zahteve in postopke za zagotavljanje, da nova motorna vozila ustrezajo standardom EU glede varnosti in energetske učinkovitosti.

KLJUČNE TOČKE

Ta uredba določa zahteve za homologacijo:

varnosti motornih vozil in njihovih priklopnikov;

energetske učinkovitosti motornih vozil (z obvezno namestitvijo sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah in kazalnikov menjanja prestav);

varnosti in energetske učinkovitosti pnevmatik in njihovih ravni hrupa.

Velja za:

motorna vozila z najmanj 4 kolesi, namenjena prevozu potnikov (kategorija M);

motorna vozila z najmanj 4 kolesi, namenjena prevozu blaga (kategorija N);

priklopnike (kategorija O).

Homologacija*

EU je preko uredbe usklajena s številnimi pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) v zvezi s tehničnimi specifikacijami za motorna vozila. Smatra se, da vozilo, homologirano v skladu s temi pravilniki UNECE, ustreza standardom Komisije o homologaciji.

Uredba (EU) 2015/166, ki je dopolnila in spremenila izvirno uredbo, določa podrobna pravila o specifičnih postopkih, tehničnih zahtevah in testih za homologacijo. Zajema tudi sestavne dele in posamezne tehnične enote za motorna vozila.

Obveznosti proizvajalcev

Proizvajalci morajo zagotoviti, da so nova vozila, prodana, registrirana ali dana v promet v EU, homologirana v skladu s to uredbo.

Za večjo varnost v cestnem prometu morajo biti vsa vozila opremljena s sistemom elektronskega nadzora stabilnosti. Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena z naprednim sistemom za zaviranje v sili in sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. To bo veljalo za vse nove tovornjake in avtobuse od 1. novembra 2015 naprej.

Pnevmatike morajo izpolnjevati zahteve glede:

oprijema na mokri podlagi,

kotalnega upora,

kotalnega hrupa.

Poleg tega morajo biti vozila kategorije M1 opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, opomnikom za varnostni pas in kazalniki menjanja prestav, vzporedno s številnimi drugimi podrobnejšimi specifikacijami za vse kategorije vozil.

Obveznosti držav EU

Homologacija Komisije ali nacionalna homologacija se odobri samo za vozila, ki ustrezajo zahtevam iz te uredbe.

OZADJE

Varnost v avtomobilskem sektorju.

KLJUČNI POJMI

* Homologacija izkazuje, da je tip vozila preizkušen z namenom zagotovitve izpolnjevanja zadevnih regulativnih, tehničnih in varnostnih zahtev.

AKT

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 661/2009

20.8.2009

UL L 200, 31.7.2009, str. 1–24

Popravek

UL L 337, 20.12.2011, str. 27

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 407/2011

1.5.2011

UL L 108, 28.4.2011, str. 13–20

Uredba (EU) št. 523/2012

11.7.2012

UL L 160, 21.6.2012, str. 8–12

Uredba (EU) 2015/166

24.2.2015

UL L 28, 4.2.2015, str. 3–39

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 661/2009 so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 19/2011 z dne 11. januarja 2011 o zahtevah za homologacijo za predpisano tablico proizvajalca in identifikacijsko številko vozila pri motornih vozilih in njihovih priklopnikih ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 8, 12.1.2011, str. 1–13)

Zadnja posodobitev 24.09.2015

Top