Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zavarovanje civilne odgovornosti za motorna vozila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavarovanje civilne odgovornosti za motorna vozila

POVZETEK:

Direktiva 2009/103/ES - Zavarovanje civilne odgovornosti za motorna vozila

POVZETEK

Avtomobilsko zavarovanje pomeni znaten delež neživljenjskih zavarovalnih polic, sklenjenih v Evropski uniji (EU). Cilj te direktive je pomagati rezidentom EU, ki so udeleženi v prometni nesreči na cesti v drugi državi EU.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

V skladu z direktivo imajo imetniki polic obveznega avtomobilskega zavarovanja v vseh državah EU kritje za vožnjo z avtomobilom po vsej EU.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva:

zahteva, da imajo vsa motorna vozila v EU kritje z obveznim zavarovanjem odgovornosti do tretjih oseb (*),

odpravlja preverjanje zavarovanja na meji, da bi se olajšalo mednarodno potovanje znotraj EU,

v EU predpisuje minimalno kritje z zavarovanjem odgovornosti do tretjih oseb,

določa izvzete osebe in organe, ki so odgovorni za plačevanje odškodnin,

uvaja mehanizem za izplačevanje odškodnin lokalnim oškodovancem v nesrečah, ki jih povzročijo vozila iz druge države EU,

zahteva hitro poravnavo odškodninskih zahtevkov iz nesreč, ki se zgodijo v državi EU zunaj stalnega prebivališča oškodovanca (tako imenovani „gostujoči oškodovanci“)

daje imetnikom police pravico, da zahtevajo izjavo v zvezi z odškodninskimi zahtevki (ali neobstoju odškodninskih zahtevkov) za njihovo vozilo v zadnjih 5 letih pred sklenitvijo pogodbe.

Ta direktiva ne ureja vprašanj civilne odgovornosti, ki vključujejo odobrene odškodnine, ki jih določijo države EU, ali „kritje odškodnine“ za telesno poškodbo voznika ali škodo na vozilih.

OD KDAJ SE TA UPORABLJA DIREKTIVA?

Od 27. oktobra 2009.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o avtomobilskem zavarovanju

KLJUČNI POJMI

(*) Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb: kritje za škodo, izgubo ali poškodbo, ki jo povzroči imetnik police drugi stranki.

AKT

Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/103/ES

27.10.2009

-

UL L 263, 7.10.2009, str. 11-31

Zadnja posodobitev 12.10.2015

Top