Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmanjšanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmanjšanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov

Ker je cestni promet eden od sektorjev, ki največ prispevajo k emisijam toplogrednih plinov v Evropski uniji (EU), želi uredba zmanjšati obseg teh emisij z določitvijo omejitev za nove osebne avtomobile.

AKT

Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa standarde za nove osebne avtomobile, kar zadeva emisije ogljikovega dioksida (CO2). Trenutna omejitev znaša 130 g CO2 na kilometer. Do leta 2021 se bo ta omejitev znižala na 95 g CO2/km.

KLJUČNE TOČKE

  • V obdobju 2012-2015 se postopoma uveljavi omejitev 130 g/km. Delež avtomobilov posameznega proizvajalca, ki mora ustrezati tej omejitvi, se v tem obdobju vsako leto poviša. Od leta 2015 mora omejitvi ustrezati 100 % avtomobilov (v primerjavi s 75 % leta 2013 in 80 % leta 2014).
  • Če povprečne emisije CO2 določenega števila avtomobilov posameznega proizvajalca presegajo omejitev, se proizvajalcu naloži visoka denarna kazen. Proizvajalec mora za vsak avtomobil plačati 5 EUR za prvi g/km nad omejitvijo, 15 EUR za drugi, 25 EUR za tretji in 95 EUR za vsak naslednji g/km, ki presega omejitev. Od leta 2019 bo treba za vsak g/km prek omejitve plačati 95 EUR.
  • Za male proizvajalce, ki so odgovorni za manj kot 1 000 novih registriranih avtomobilov letno, ta zakonodaja ne velja, tisti, ki so odgovorni za med 1 000 in 10 000 avtomobilov letno, pa lahko predlagajo svoje cilje zmanjšanja emisij. Proizvajalci, ki so odgovorni za 10 000 do 300 000 novih registriranih avtomobilov letno, lahko zaprosijo za stalen cilj zmanjšanja emisij.
  • Sistem olajšav* nagrajuje proizvajalce avtomobilov, ki izvajajo okolju prijazne inovacije.

OZADJE

Avtomobili trenutno prispevajo 12 % vseh emisij CO2 v EU.

Uredba temelji na strategiji, ki jo je EU sprejela 1995 za zmanjšanje emisij CO2 prek treh stebrov: prostovoljna zaveza proizvajalcev avtomobilov za zmanjšanje emisij, promocija avtomobilov z učinkovito porabo goriv s pomočjo davčnih ukrepov ter izboljšanje obveščanja potrošnikov prek oznak emisij CO2, kot jih je opredelila Direktiva 1999/94/ES.

KLJUČNI IZRAZI:

Olajšave so ugodnosti, do katerih so upravičeni proizvajalci avtomobilov z nizkimi emisijami. V skladu s to shemo velja, da vsak avtomobil z emisijami 50 g CO2/km ali manj šteje kot 1,5 avtomobila do leta 2016. Proizvajalci imajo tako tudi več prožnosti, kar zadeva proizvodnjo avtomobilov z manj učinkovito porabo goriv.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije o zmanjševanju emisij CO2iz osebnih avtomobilov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 443/2009

8.6.2009

-

UL L 140, 5.6.2009, str. 1-15

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba EU št. 397/2013

8.5.2013

-

UL L 120, 1.5.2013, str. 4-8

Uredba (EU) št. 333/2014

8.4.2014

-

UL L 103, 5.4.2014, str. 15-21

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 293, 11.11.2010, str. 15-20)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 396/2013 z dne 30. aprila 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 glede nekaterih zahtev za spremljanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (UL L 120, 1.5.2013, str. 1-3)

Zadnja posodobitev 02.04.2015

Top