Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vozila s pogonom na vodik – pravila o homologaciji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vozila s pogonom na vodik – pravila o homologaciji

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 79/2009 o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa zahteve za proizvodnjo vozil s pogonom na vodik, ki se uporabljajo za prevoz potnikov in blaga, ter njihovih sestavnih delov in sistemov.

KLJUČNE TOČKE

 • Proizvajalci morajo:
  • dokazati, da so vsa nova vozila s pogonom na vodik, ki se prodajajo, registrirajo ali uporabljajo v EU, in vsi njihovi sestavni deli skladni z zakonodajo,
  • predložiti homologacijskim organom ustrezne informacije o specifikacijah vozila in preskusnih pogojih,
  • zagotoviti potrebne informacije za namene pregledov sestavnih delov vodikovega sistema in vodikovih sistemov med servisiranjem vozila.
 • Proizvajalci morajo zagotoviti, da sestavni deli vodikovega sistema in vodikovi sistemi:
  • lahko vzdržijo električne, mehanične, toplotne in kemične delovne pogoje, ne da bi pri tem puščali ali bili vidno deformirani,
  • so zaščiteni proti previsokemu tlaku,
  • lahko zanesljivo vzdržijo predvideno temperaturo in tlak v času svoje življenjske dobe,
  • so oblikovani tako, da se lahko vgradijo in zavarujejo pred poškodbami.
 • Zakonodaja vsebuje posebne preskusne postopke za različne vrste posod za vodik in sestavnih delov.
 • Evropska komisija ima pristojnost za sprejetje izvedbenih ukrepov, kot so podrobna pravila o različnih preskusih in informacijah, ki jih morajo posredovati proizvajalci.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 24. februarja 2011.

AKT

Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 32–46)

POVEZANI AKT

Uredba Komisije (EU) št. 406/2010 z dne 26. aprila 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik (UL L 122, 18.5.2010, str. 1–107). Nadaljnje spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 406/2010 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (EU) št. 630/2012 z dne 12. julija 2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 v zvezi z zahtevami za homologacijo motornih vozil s pogonom na vodik ter mešanice vodika in zemeljskega plina glede na emisije ter v zvezi z vključitvijo specifičnih informacij o vozilih, opremljenih z električnim prenosom moči, v opisni list za namen ES-homologacije (UL L 182, 13.7.2012, str. 14–26)

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top