Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronski denar: poslovanje ter nadzor skrbnega in varnega poslovanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronski denar: poslovanje ter nadzor skrbnega in varnega poslovanja

POVZETEK:

Direktiva 2009/110/ES – poslovanje in nadzor elektronskega denarja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Direktiva o elektronskem denarju določa pravila o poslovanju in nadzoru institucij za izdajo elektronskega denarja* (e-denar), da bi se prispevalo k vzpostavitvi resničnega enotnega trga za storitve v zvezi z e-denarjem v Evropski uniji (EU).
  • Prizadeva si tudi za zagotovitev skladnosti z direktivo o plačilnih storitvah (Direktiva 2007/64/ES), s čimer prispeva k enotnemu trgu EU za plačila v korist potrošnikov, podjetij in širšega gospodarstva EU.

KLJUČNE TOČKE

Cilj direktive o elektronskem denarju na splošno je:

  • olajšati nastanek novih, inovativnih in varnih storitev v zvezi z elektronskim denarjem,
  • zagotoviti dostop novim družbam do trga,
  • spodbujati učinkovito konkurenco med vsemi udeleženci na trgu.

Direktiva tudi posodablja pravila EU o e-denarju, zlasti tako, da režim za nadzor skrbnega in varnega poslovanja za institucije za izdajo e-denarja* usklajuje z zahtevami za plačilne institucije na podlagi direktive o plačilnih storitvah.

Uvaja sorazmerne zahteve za skrbno in varno poslovanje, da bi olajšala dostop novincem do trga. To vključuje zahtevo po ustanovnem kapitalu v višini do 350 000 EUR in nova pravila za izračun lastnih sredstev.

Institucije, ki jih zajema direktiva o elektronskem denarju, vključujejo banke, institucije za izdajo e-denarja, Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke.

Dejavnosti, ki jih institucije za izdajo e-denarja smejo izvajati, vključujejo opravljanje plačilnih storitev in dajanje posojil v zvezi s temi plačili.

EU je oktobra 2015 sprejela novo direktivo o plačilnih storitvah, t. i. PSD2. Ta razveljavlja Direktivo 2007/64/ES z učinkom od 13. januarja 2018. Cilj druge direktive o plačilnih storitvah je izboljšati varnost, povečati izbiro za potrošnike in slediti inovacijam.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. oktobra 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. aprila 2011.

OZADJE

Spletna stran Evropske komisije o elektronskem denarju

KLJUČNI POJMI

* Elektronski denar je digitalna oblika gotovine, ki uporabnikom omogoča, da hranijo sredstva na napravi (kartici ali telefonu) ali preko interneta in da izvajajo plačilne transakcije.

* Institucije za izdajo e-denarja so organizacije, ki imajo dovoljenje za izdajo elektronskega denarja.

AKT

Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7–17)

POVEZANI AKTI

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1–36). Nadaljnje spremembe Direktive 2007/64/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35–127)

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top