Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Svetlobne in svetlobno-signalne naprave za dvo- ali trikolesna motorna vozila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Svetlobne in svetlobno-signalne naprave za dvo- ali trikolesna motorna vozila

Ta direktiva je del uskladitve nacionalnih zakonov o ES-homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil. Določa pravila, ki se nanašajo na svetlobne in svetlobno-signalne naprave za ta vozila.

AKT

Direktiva 2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila (Besedilo velja za EGP).

POVZETEK

Direktiva določa tehnična pravila za nameščanje svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na vozila. Spada v okvir Direktive 2002/24/ES, ki se nanaša na homologacijo dvo- ali trikolesnih motornih vozil.

Področje uporabe

Direktiva se uporablja za:

  • dvokolesne mopede,
  • trikolesne mopede in lahke štirikolesnike,
  • dvokolesna motorna kolesa,
  • motorna kolesa z bočno prikolico,
  • tricikle.

Tehnične zahteve

Tehnične zahteve zadevajo število, risbe razporeditve, geometrijsko vidnost, nastavitev, integracijo z drugimi napravami in kontrolnimi svetilkami za vsako zadevno svetlobno in svetlobno-signalno napravo ter skladno s tipom vozila.

Nastavitev žarometov mora biti pravilna. Če sta žarometa v paru, morajo biti izpolnjeni pogoji glede simetrije in barve.

Kontrolne svetilke morajo biti vidne vozniku in izpolnjevati zahteve glede barvne kode, opredeljene v Prilogi I te direktive.

ES-homologacija

Če so zahteve direktive izpolnjene, države EU ne morejo zavrniti podelitve homologacije za dvo- ali trikolesna motorna vozila ali prepovedati njihove registracije, prodaje ali uporabe. Če zahteve niso izpolnjene, morajo države EU zavrniti podelitev ES-homologacije za vsako dvo- ali trikolesno motorno vozilo.

Uredba (EU) št. 168/2013 razveljavlja Direktivo 2009/67/ES z učinkom od 1. januarja 2016.

Direktiva Komisije 2013/60/EU spreminja Priloge I do VI Direktive 2009/67/ES za prehodno obdobje do 1. januarja 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/67/ES

14.9.2009

-

UL L 222 z dne 25.8.2009

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

UL L 329, 10.12.2013

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o homologaciji in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov [Uradni list L 60, 2.3.2013].

Zadnja posodobitev: 19.05.2014

Top