Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2009) 114 konč. – Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE?

Določa vrsto ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da se sproži okrevanje gospodarstva v Evropski uniji (EU) po finančni krizi, ki se je začela poleti 2007 in se okrepila proti koncu leta 2008.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo predstavlja ambiciozen program, ki ima naslednje cilje:

 • 1.

  vzpostavitev in ohranitev stabilnega in zanesljivega finančnega sistema

Poročilo, ki ga je predstavila de Larosièrova skupina (pdf), pravi, da je temelj stabilnega finančnega sistema nadzor.

Evropska komisija namerava vzpostaviti nadzorni okvir, ki bo zgodaj zaznal potencialna tveganja v zvezi s finančnimi trgi s pomočjo:

 • 2.

  tudi varnost mora biti sestavni del prihodnjih evropskih predpisov. V ta namen je Komisija pripravila načrte za:

  • zakonodajni instrument za vzpostavitev regulativnih in nadzornih standardov za hedge sklade in sklade zasebnega kapitala;
  • Belo knjigo o orodjih za zgodnje ukrepanje za preprečitev krize;
  • poročilo o izvedenih finančnih instrumentih in drugih zapleteno oblikovanih produktih za izboljšanje preglednosti in zagotovitev finančne stabilnosti;
  • zakonodajo za izboljšanje kakovosti in obsega lastnih sredstev, za obravnavanje likvidnostnih tveganj in prekomernih finančnih vzvodov.

S ciljem, da bi ponovno vzpostavila zaupanje evropskih vlagateljev, potrošnikov ter malih in srednje velikih podjetij v gospodarstvo, dostop do posojil in pravice v zvezi s finančnimi produkti, si Komisija prizadeva sprejeti ukrepe na naslednjih področjih:

Tudi nagrajevanje zaposlenih v finančnem sektorju in njihovih direktorjev je obravnavano v svežnju zakonodajnih predlogov, ki jih nameravajo podrediti skrbnemu nadzoru.

Nazadnje, treba je uvesti usklajen sistem sankcij, da bi preprečili zlorabo trga;

 • 3.

  podpora realnemu gospodarstvu

Enotni trg EU naj bo še naprej gibalo gospodarske in družbene blaginje v EU. V ta namen bi morale države EU povečati podporo realnemu gospodarstvu z izvajanjem naslednjih načel:

 • odprava ovir za prosti pretok blaga in storitev;
 • izvajanje strukturnih sprememb, ki se soočajo s podnebnimi in energetskimi izzivi, s spodbujanjem nizkoogljičnega gospodarstva;
 • spodbujanje izmenjave dobrih praks in sinergij v sodelovanju EU;
 • ohranjanje odprtosti enotnega trga EU do trgovinskih partnerjev;
 • 4.

  podpora prebivalstvu

Kriza je imela negativne posledice tudi za trg dela in je poudarila težave brezposelnosti in socialne izključenosti. Pri spopadanju s temi vprašanji je Komisija povabila države EU, naj začnejo ukrepati na naslednjih področjih:

 • ohranitev delovnih mest;
 • okrepitev aktivacije in zagotovitev dohodkovne podpore;
 • vlaganje v preusposabljanje in nadgrajevanje strokovnega znanja;
 • preprečevanje prezadolženosti in ohranjanje dostopa do finančnih storitev;
 • zagotavljanje prostega pretoka delavcev;
 • izvajanje podpornih ukrepov za nekvalificirane delavce;
 • boj proti šolskemu osipu;
 • spodbujanje prožne varnosti pri varnosti zaposlitve.

OZADJE

Del tega sporočila je bil predlagan v pripravah na vrh držav G-20 v Londonu (april 2009). Naslednja predloga sta bila pripravljena z namenom, da se ublažijo pomanjkljivosti svetovnega gospodarstva, ki jih je povzročila kriza:

 • krepitev svetovne finančne strukture;
 • krepitev finančnega okvira.

AKT

Sporočilo Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu – Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva – Zvezek 1 (COM(2009) 114 konč., 4. marec 2009)

Zadnja posodobitev 08.05.2016

Top