Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti korupciji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti korupciji

To sporočilo Evropske komisije predstavlja načine za okrepitev boja proti korupciji v Evropski uniji (EU) in politične volje držav EU za učinkovit boj proti korupciji.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru: Boj proti korupciji v EU (COM (2011) 308 final z dne 6. junija 2011).

POVZETEK

To sporočilo Evropske komisije predstavlja načine za okrepitev boja proti korupciji v Evropski uniji (EU) in politične volje držav EU za učinkovit boj proti korupciji.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

  • To sporočilo napoveduje, da se bo vsaki dve leti objavljalo poročilo EU o boju proti korupciji. Cilj poročila je s pomočjo podatkov iz različnih virov opredeliti trende in pomanjkljivosti, ki jih je treba obravnavati, da bi bil boj proti korupciji učinkovitejši.
  • Sporočilo tudi poziva države EU, da v boju proti korupciji izkoristijo obstoječe instrumente, kot sta Konvencija ZN proti korupciji in Civilnopravna konvencija Sveta Evrope proti korupciji. Poziva pa jih tudi, da protikorupcijsko zakonodajo EU ustrezno vključijo v nacionalno zakonodajo.
  • Namen sporočila je tudi okrepiti sodelovanje med EU in mednarodnimi organizacijami, kot je Svet Evrope, in sicer s sodelovanjem v Skupini držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope.
  • Poudarja, kako pomembno je, da boj proti korupciji postane ključni del vseh politik EU, tako notranjih kot zunanjih. Ukrepi na notranji ravni vključujejo pravosodno in policijsko sodelovanje ter posodobljena pravila o zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Na zunanji ravni bo Komisija še naprej spremljala prizadevanja na področju protikorupcijske politike v državah EU ter ukrepe za boj proti korupciji določila kot pogoj za dodelitev razvojne pomoči.

POROČILO O BOJU PROTI KORUPCIJI

  • Prvo poročilo EU o boju proti korupciji, ki je bilo objavljeno februarja 2014, v svojih 28 poglavjih po državah kaže, da med državami EU obstajajo razlike v naravi in stopnji korupcije. Eno poglavje je namenjeno problemu ranljivosti javnih naročil v zvezi s korupcijo, kar zahteva posebno pozornost.
  • Vsako poglavje, namenjeno posamezni državi, poudarja trende in težave na področju korupcije, predstavlja dobro prakso in se konča s konkretnimi priporočili.
  • Poročilo povzema tudi rezultate dveh raziskav, ki ocenjujeta izkušnje in zaznavo korupcije med državljani in podjetji EU. Na splošno 76 % državljanov EU meni, da je korupcija razširjen problem v njihovi državi.

OZADJE

Korupcija je problem celotne EU in vzrok za raznovrstne finančne in socialne težave. Kljub temu da so države EU vzpostavile protikorupcijske instrumente, pa jih ne izvajajo dosledno.

KLJUČNI POJMI

Javna naročila: nabava blaga in storitev s strani javnih organov, na primer na nacionalni ali lokalni ravni. Vsako leto se za naročila porabi 20 % BDP EU.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za migracije in notranje zadeve.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu o načinih sodelovanja Evropske unije v Skupini držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope (COM(2011) 307 final z dne 6. junija 2011).

Sklep Komisije z dne 28. septembra 2011 o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti korupciji (UL C 286, 30.9.2011, str. 4-11).

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo o boju proti korupciji v EU (COM(2014) 38 final z dne 3. februarja 2014).

Zadnja posodobitev 02.01.2015

Top