Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska mreža kontaktnih točk za boj proti korupciji (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska mreža kontaktnih točk za boj proti korupciji (EACN)

 

POVZETEK:

Sklep 2008/852/PNZ o mreži kontaktnih točk za boj proti korupciji

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Vzpostavlja mrežo kontaktnih točk za boj proti korupciji po vsej Evropski uniji (EU) in se pri tem opira na obstoječe sodelovanje med evropskimi protikorupcijskimi partnerji (EPAC).

KLJUČNE TOČKE

  • Ta sklep vzpostavlja mrežo kontaktnih točk v državah EU, ki so odgovorne za preprečevanje ali zatiranje korupcije. Njegov cilj je okrepitev sodelovanja med temi organi, da bi poostrili ukrepanje proti korupciji na ravni EU.
  • Mreža je sestavljena iz ustreznih organov in agencij v državah EU. Vsaka država za člane imenuje eno do tri organizacije. Član je tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Tudi Evropska komisija sodeluje v dejavnostih mreže in imenuje lastne predstavnike. Podobno lahko v mreži sodelujeta Europol in Eurojust. Posodobljeni seznam kontaktnih točk je na voljo na spletnem mestu EPAC-EACN.
  • Naloge mreže so:
    • vzpostavitev foruma za izmenjavo najboljših praks in izkušenj v zvezi s preprečevanjem korupcije in bojem proti njej,
    • olajšanje in vzdrževanje komunikacije med njenimi člani.
  • Poleg tega se mreža zaradi izpolnitve svojih nalog sestane vsaj enkrat na leto.
  • Vzpostavitev mreže ne vpliva na pravila, ki urejajo policijsko in pravosodno sodelovanje med državami EU, niti na vlogo Evropske policijske akademije.
  • Neformalno sodelovanje, ki poteka med evropskimi protikorupcijskimi partnerji (EPAC), je osnova za organizacijo mreže. Vsaka država EU, Komisija, Europol in Eurojust morajo pokriti svoje stroške v zvezi z mrežo.

OZADJE

Novembra 2004 je EPAC na konferenci AGIS o povečanju operativnega sodelovanja v boju proti korupciji v EU podprl ustanovitev vseevropske protikorupcijske mreže. To pobudo so ponovno potrdili na svojem letnem srečanju novembra 2006.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2008/852/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o mreži kontaktnih točk za boj proti korupciji (UL L 301, 12.11.2008, str. 38–39).

Zadnja posodobitev 01.12.2016

Top