Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita kitov in delfinov pred naključnim ulovom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita kitov in delfinov pred naključnim ulovom

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 812/2004 – ukrepi glede naključnih ulovov kitov in delfinov pri ribolovu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uvaja ukrepe za zmanjšanje naključnih ulovov (znanih kot prilovi) kitov in delfinov (skupina morskih sesalcev, imenovana Cetacea) z ribiškimi plovili.

KLJUČNE TOČKE

Uredba uvaja:

 • tehnične ukrepe glede zabodnih mrež (ribiška mreža, ki visi vertikalno, da se ribe vanjo ujamejo s škrgami) in vlečnih mrež (ribiška mreža) v določenih območjih (navedenih v prilogah I in III k Uredbi);
 • program spremljanja na krovu ribiških plovil za pridobivanje podatkov o prilovih kitov in delfinov pri „tveganih“ ribolovih* (glejte Prilogo III).

Akustične odvračalne naprave

 • Razvite so bile različne vrste akustičnih odvračalnih naprav. Te naprave (znane kot „sonarji“) oddajajo signale, ki kite in delfine odvračajo od približevanja ribolovnemu orodju.
 • Vsa ribiška plovila dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo v določenih območjih v določenem ribolovnem obdobju, morajo uporabljati te naprave.
 • Kapetani ribiških plovil morajo poskrbeti, da odvračalne naprave polno delujejo, ko namestijo ribolovno orodje.
 • Države Evropske unije (EU) morajo spremljati in ocenjevati učinke uporabe naprav na daljši rok.
 • Tehnične specifikacije (npr. parametri signala) in pogoji uporabe naprav (tj. maksimalna razdalja med napravami vzdolž mrež) so navedeni v Prilogi II k Uredbi.
 • Izjemoma lahko države EU odobrijo uporabo naprav, ki ne izpolnjujejo tehničnih specifikacij ali pogojev uporabe, v obdobju do 2 let pod pogojem, da je bila njihova uporaba ustrezno dokumentirana.

Programi spremljanja naključnih ulovov

 • Države EU morajo oblikovati in izvajati programe spremljanja naključnih ulovov kitov in delfinov na ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo. Cilj tega ukrepa je pridobiti reprezentativne podatke o ribolovih, navedenih v Prilogi III.
 • Podatki za plovila dolžine manj kot 15 metrov se zbirajo s pomočjo študij ali pilotnih projektov.
 • Pri plovilih dolžine 15 metrov ali več se spremljanje izvaja s pomočjo opazovalcev na krovu.
 • Glede opazovalcev zakonodaja določa:
  • njihove kvalifikacije (npr. zadostne izkušnje pri prepoznavanju vrst kitov in delfinov ter ribolovnih postopkov);
  • njihovo sposobnost izpolnjevanja določenih osnovnih znanstvenih nalog itn.;
  • njihove naloge (spremljanje naključnih ulovov in zbiranje podatkov, potrebnih za ekstrapoliranje spremljanega prilova na celotni zadevni ribolov);
  • vsebino poročila, ki ga morajo opazovalci poslati in ki vsebuje zbrane podatke, in njihova opazovanja ter ugotovitve.

Poročila

 • Države EU morajo vsako leto poslati poročilo Evropski komisiji. To poročilo mora:
  • vsebovati ocene skupnih naključnih ulovov kitov in delfinov pri vsakem zadevnem ribolovu;
  • vključevati oceno zaključkov poročil opazovalcev in vse druge ustrezne podatke, vključno z vsemi raziskavami, ki so bile izvedene z namenom zmanjšanja naključnih ulovov kitov in delfinov pri ribolovu.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. julija 2004.

OZADJE

Kiti in delfini so zaščiteni v okviru direktive EU o habitatih, ki zahteva, da države EU nadzorujejo status ohranitve teh vrst. EU je zato sprejela posebne ukrepe, da bi zagotovila zmanjšanje vpliva ribolovnih dejavnosti.

* KLJUČNI POJEM

„Tvegani“ ribolovi: v kontekstu tega povzetka so to ribolovi, pri katerih je populacija kitov in delfinov posebno ogrožena zaradi ribolovnih dejavnosti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 150, 30.4.2004, str. 12–31).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 812/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1–12).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 04.10.2016

Top