Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska agencija za nadzor ribištva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska agencija za nadzor ribištva

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ustanavlja Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA), ki je bila pred letom 2012 znana kot Agencija Skupnosti za nadzor ribištva.

Cilji EFCA so:

 • organizirati operativno usklajevanje dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva s strani držav EU;
 • jim pomagati pri uporabi predpisov skupne ribiške politike (SRP).

KLJUČNE TOČKE

Poslanstvo in naloge agencije EFCA so:

 • usklajevati:
 • pomagati državam EU:
  • pri posredovanju podatkov o ribiških dejavnostih in nadzornih ter inšpekcijskih dejavnostih Evropski komisiji in drugim zainteresiranim strankam;
  • pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s predpisi ribiške politike;
 • pomagati državam EU in Komisiji:
  • pri usklajevanju izvajanja ribiške politike v vsej EU;
  • v odnosih z državami zunaj EU v zvezi s sporazumi o ribolovu;
 • prispevati:
  • k raziskavam in razvoju nadzornih in inšpekcijskih metod;
  • k usposabljanju inšpektorjev in izmenjavi izkušenj med državami EU.

Organizacija

Agencijo EFCA, ki ima sedež v mestu Vigo v Španiji, sestavljajo:

 • izvršni direktor, imenovan za pet let;
 • svetovalni odbor, ki pomaga izvršnemu direktorju, in
 • upravni odbor (sestavljen iz predstavnikov vseh držav EU in šestih predstavnikov Komisije), ki med drugim imenuje izvršnega direktorja.

Upravni odbor vsakih pet let naroči tudi neodvisno zunanje vrednotenje učinkovitosti agencije EFCA.

Operativno usklajevanje

EFCA usklajuje dejavnosti na kopnem in v vodah EU ter mednarodnih vodah. To se izvaja po načrtih skupne uporabe, ki jih sestavi EFCA po posvetovanju z državami EU.

Izvršni direktor pošlje osnutek načrta skupne uporabe zadevni državi EU in Komisiji. Če v 15 delovnih dnevih ni ugovora na načrt (ki je v tem primeru predan Komisiji, da sprejme ustrezne spremembe), je načrt sprejet.

Od tu dalje načrti skupne uporabe:

 • uporabljajo merila uspešnosti za nadzorne in inšpekcijske postopke;
 • organizirajo uporabo nacionalnih sredstev in
 • določajo pogoje, po katerih lahko država EU vstopi v vode druge države EU.

Učinkovitost vsakega načrta skupne uporabe se oceni vsako leto.

Koordinacijski center EFCA zagotavlja orodja za spremljanje, opazovanje in obveščanje.

Dodatne ključne točke

 • EFCA lahko pridobi, najame ali zakupi opremo, potrebno za izvajanje načrtov skupne porabe ter programov nadzora in inšpekcijskih pregledov.
 • Poleg človeških virov, ki jih za nadzor in inšpekcijske preglede zagotavljajo države EU, se lahko za inšpektorje EU v mednarodnih vodah dodelijo tudi uslužbenci EFCA.
 • EFCA lahko ustanovi urgentni oddelek za zbiranje in ocenjevanje informacij in določitev možnosti za pomoč SRP, če je izpostavljena resnemu tveganju, ki ga ni mogoče preprečiti z obstoječimi sredstvi.
 • EFCA prispeva k izvajanju celostne pomorske politike EU.
 • EFCA se financira iz treh virov:
  • proračuna EU,
  • plačil za storitve, ki jih zagotavljajo države EU, in
  • dohodka od publikacij, usposabljanja in drugih storitev, ki jih zagotavlja.
 • EFCA je vključena v številne raziskovalne in razvojne projekte Obzorje 2020 na področju tehnik pomorskega nadzora in opazovanja Zemlje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 10. junija 2005.

OZADJE

Usklajeni pogoji za izvajanje predpisov so po reformi SRP leta 2002 postali ključna značilnost politike. V sektorju ribištva je bilo treba oblikovati stalno strukturo za zagotavljanje usklajevanja dejavnosti inšpekcijskih pregledov in nadzora. Rezultat te potrebe je bila Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (pozneje EFCA).

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 768/2005 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 14.01.2016

Top