Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bela knjiga o športu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bela knjiga o športu

 

POVZETEK:

Bela knjiga o športu (COM(2007) 391 final)

KAJ JE NAMEN TE BELE KNJIGE?

 • Ta bela knjiga je bila eden od glavnih prispevkov Evropske komisije na temo športa in njegove vloge v vsakodnevnem življenju državljanov Evropske unije (EU).
 • Priznala je vpliv, ki ga ima lahko šport na druge politike EU.
 • Opredelila je tudi potrebe in posebne značilnosti sveta športa.
 • Odprla je prihodnje možnosti za šport na ravni EU ob upoštevanju zakonodaje EU, načela subsidiarnosti in neodvisnosti športnih organizacij.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

 • Glavni cilji bele knjige so bili:

  • določiti strateške smernice,
  • spodbuditi razpravo o specifičnih problemih,
  • dati športu večji pomen v postopku EU za sprejemanje odločitev,
  • poudariti potrebe in posebne značilnosti sektorja,
  • opredeliti ustrezno raven upravljanja za prihodnje ukrepanje.
 • Komisija si je natančneje prizadevala uporabiti belo knjigo za:

  • zagotavljanje, da se pomen športa v celoti odraža na vseh področjih politike EU,
  • povečanje pravne jasnosti glede uporabe pravnega reda za področje športa in s tem izboljšanje upravljanja na športnem področju v EU.

Elementi

Bela knjiga obravnava 3 teme:

Akcijski načrt

 • Svet je skupaj z belo knjigo sprejel tudi delovni načrt za obdobje 2014–2017. Pripravlja se nov delovni načrt EU, ki se bo izvajal od julija 2017 do decembra 2020.
 • Delovni načrt za obdobje 2014–2017 vključuje vrsto posebnih ukrepov v zvezi z družbenimi in gospodarskimi vidiki športa, kot so zdravje, socialna vključenost, prostovoljno delo, izobraževanje ali zunanji odnosi. Ti ukrepi so:

Spremljanje

Komisija spremlja napredek pobud z izvajanjem strukturiranega dialoga z vsemi organizacijami, vključenimi v šport:

Spodbujanje partnerstev in prireditev

Program Erasmus+ zagotavlja priložnosti za športne organizacije, javne organe in druge organizacije, ki prispevajo k prednostnim nalogam EU na področju športa. Podpira projekte, namenjene spodbujanju sodelovalnih partnerstev, prireditev, oblikovanje politike, ki temelji na dokazih, in dialog s športnimi organizacijami. Program Erasmus+ se osredotoča na moštvene športne zvrsti in si prizadeva za naslednje cilje:

 • obvladovanje groženj integriteti športa, ki vključujejo več kot eno državo, kot so prepovedana poživila, vnaprejšnji dogovori o rezultatih tekmovanj in nasilje ter nestrpnost in diskriminacija vseh vrst,
 • spodbujanje in podpora dobremu upravljanju v športu in dvojnim poklicnim potem športnikov,
 • spodbujanje prostovoljnih dejavnosti v športu, skupaj s socialnim vključevanjem, enakimi možnostmi in ozaveščanjem o pomenu fizične aktivnosti za krepitev zdravja z okrepljeno udeležbo v športu za vse in enakim dostopom do njega.

OZADJE

 • Šport kot družbeni in gospodarski pojav prispeva k izpolnjevanju strateških ciljev EU za doseganje solidarnosti in blaginje. Podpira koncept miru, strpnosti, medsebojnega razumevanja in izobraževanja v skladu z evropskim idealom.
 • Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Bela knjiga – Bela knjiga o športu (COM(2007) 391 final, 11.7.2007)

POVEZANI DOKUMENTI

Delovni dokument služb Komisije – EU in šport: ozadje in kontekst – Spremni dokument k Beli knjigi o športu (SEC(2007) 935 final, 11.7.2007)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011) 12 final, 18.1.2011)

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, dne 21. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017) (UL C 183, 14.6.2014, str. 12–17)

Zadnja posodobitev 10.07.2017

Top