Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prosto gibanje športnikov v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prosto gibanje športnikov v EU

 

POVZETEK:

Člen 165 – Pogodba o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN TEGA ČLENA POGODBE?

Ta člen potrjuje, da lahko Evropska unija (EU) sprejme ukrepe, ki spodbujajo evropski šport ob upoštevanju njegove posebne narave, prostovoljnih struktur ter družbene in vzgojne vloge. Ti ukrepi podpirajo, usklajujejo in dopolnjujejo delovanje na nacionalni ravni.

KLJUČNE TOČKE

 • Člen 165 navaja, da lahko EU razvija evropsko razsežnost v športu:
  • s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanja med organi za šport;
  • z varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših;
  • s podpiranjem sodelovanja z državami, ki niso v EU, in ustreznimi mednarodnimi organizacijami, zlasti s Svetom Evrope;
  • s sprejemanjem ustreznih spodbujevalnih ukrepov in priporočil, na da bi pri tem harmonizirala nacionalne zakone in predpise.
 • Prosto gibanje ljudi je eno od osnovnih načel EU. V športu je to zagotovilo, da se profesionalni in ljubiteljski športniki lahko v splošnem svobodno gibljejo med državami.
 • To načelo pomeni, da pravila, ki vključujejo neposredno diskriminacijo, kot so kvote na podlagi državljanstva, v profesionalnem športu niso dovoljena.
 • V praksi lahko za prosto gibanje veljajo zmerne omejitve, ki so posredno diskriminatorne, če je njihov cilj upravičen in če so sorazmerne. Te omejitve so posledica posebne narave športa in vključujejo:
  • pravico do izbire izključno športnikov in igralcev iz ene države za nacionalno reprezentanco;
  • potrebo po omejitvi števila sodelujočih na tekmovanju;
  • uporabo rokov pri prehodih igralcev v ekipnih športih;
  • pravila glede nadomestil za kupovanje in treniranje mladih igralcev.
 • Drugi členi Pogodbe, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi državljanstva (člena 18 in 45) ter zagotavljajo pravico do prebivanja v drugi državi EU (člen 21) in pravico do ustanavljanja in opravljanja storitev (člena 49 in 56), se uporabljajo za:
  • profesionalne in polprofesionalne športnike (kot delavce),
  • vaditelje in trenerje (kot ponudnike storitev),
  • ljubiteljske športnike (kot državljane EU).

OZADJE

 • Nacionalne vlade in vodstveni organi v športu določajo pravila o gibanju športnikov. V to pa je vključena tudi EU, ki zagotavlja, da ta pravila ne privedejo do nepravične diskriminacije ali vplivajo na pravice posameznika v zvezi z zaposlitvijo.
 • Sodišče Evropske unije je te pravice pojasnilo v več sodbah. Najbolj znana med njimi je odločitev v zadevi Bosman iz leta 1995. Nanaša se na pravila o prestopih kot oviro za prosto gibanje in nacionalne kvote kot obliko neposredne diskriminacije.

GLAVNI DOKUMENT

Člen 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 120–121).

Zadnja posodobitev 12.09.2016

Top